فیلم ها کارگاه نکته و تست زیست شناسی دهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) جلال موقاری

فیلم جلسه 5 - کارگاه تست زیست دهم - تنوع گوارش در جانداران

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 4 فصل ۲، در این فیلم این مباحث واکوئول گوارشی، گوارش برون یاخته‌ای، حفره‌ی گوارش و لوله گوارشی  را جمع بندی می کنیم.

به طور خاص تر مباحث زیر رو خواهیم داشت:

گوارش در پارامسی، مرجان‌ها، ملخ، کرم خاکی، پرندگان، پرنده دانه خوار، پستانداران نشخوار کننده و غیر نشخوار کننده

حتما پایان این جلسه تست ها رو مجدد خودتون یک بار دیگه بررسی کنید و تا قبل از شروع جلسه 6 کارگاه تست،  مباحث گفتار 1 فصل 3 را از صفر تا صد زیست دهم نگاه کنید تا برای جلسه 6 آماده بشید.