فیلم ها کارگاه نکته و تست زیست شناسی دهم (نظام آموزشی جدید)- جلال موقاری

فیلم جلسه 3 - کارگاه تست زیست دهم - ساختار و عملکرد لوله گوارش

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 2 فصل ۲، در این فیلم این مباحث "ساختار لوله گوارش"،"حرکات لوله گوارش"، "معده و روده باریک"، "لوزالمعده و صفرا"، "گوارش پلیمرها"، "آندوسکپی و کولونسکپی"  را جمع بندی می کنیم.

به طور خاص تر مباحث زیر رو خواهیم داشت:

بندارها، دیواره‌ی لوله گوارش، حرکت قطعه قطعه کننده و کرمی، گوارش در دهان و بلع، ریفلاکس، گوارش معده، شیره معده و حرکات معده، گوارش روده باریک، حرکات روده باریک و شیره روده باریک، سنگ صفرا، گوارش کربوهیدار‌ت‌ها، پروتئین‌ها، چربی‌ها

حتما پایان این جلسه تست ها رو مجدد خودتون یک بار دیگه بررسی کنید و تا قبل از شروع جلسه 4 کارگاه تست،  مباحث گفتار 3 فصل ۲ را از صفر تا صد زیست دهم نگاه کنید تا برای جلسه 4 آماده بشید.

دانلود از طریق اپلیکیشن آلاء

با نصب اپ اندروید آلا، می توانید این فیلم را دانلود نمایید.