فیلم ها کارگاه نکته و تست زیست شناسی دهم (نظام آموزشی جدید)- جلال موقاری

فیلم جلسه 2 - کارگاه تست زیست دهم - یاخته و بافت جانوری

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۱ فصل ۲، در این فیلم این مباحث "غشای سلول"، "انواع روش‌های ورود و خروج مواد به یاخته" و  "انواع بافت جانوری"  را جمع بندی می کنیم.

به طور خاص تر مباحث زیر رو خواهیم داشت:

ساختار غشای سلولی، انتشارساده، انتشارتسهیل شده، اسمز، انتقال فعال، آندوسیتوز و اگزوسیتوز، انواع بافت پوششی، انواع بافت پیوندی، انواع بافت ماهیچه ای و در نهایت مبحث بررسی بافت عصبی

حتما پایان این جلسه تست ها رو مجدد خودتون یک بار دیگه بررسی کنید و تا قبل از شروع جلسه ۳ کارگاه تست،  مباحث گفتار ۲ فصل ۲ را از صفر تا صد زیست دهم نگاه کنید تا برای جلسه ۳ آماده بشید.

دانلود از طریق اپلیکیشن آلاء

با نصب اپ اندروید آلا، می توانید این فیلم را دانلود نمایید.