فیلم ها کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) محمد امین نباخته

فیلم جلسه 71 - حد و پیوستگی (قسمت اول)، مفهوم حد چپ و راست

توی این فیلم حل و پیوستگی رو شروع می کنیم. بعد از مدت ها که بچه ها خیلی درخواست داشتن، امروز حد و پیوستگی رو شروع می کنیم. توی این فیلم مفاهیم اولیه، حد و چپ و راست رو معرفی میکنیم، شرط وجود حد و شرط لازم و کافی و ...

این تعاریف اولیه برای بچه های نظام قدیمه، بنابراین بچه های نظام جدید کمی متفاوته و توی مفاهیم و تعاریف دقت داشته باشن.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم