فیلم ها کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) محمد امین نباخته

فیلم جلسه 70 - انتگرال (قسمت پنجم)، مساحت

این جلسه آخرین جلسۀ انتگراله، راجع به مساحت ها یا سطح محصور صحبت می کنیم و در آخر هم راجع به قضیۀ بنیادی اول یا همون مشتق گیری از انتگرال. کلی هم تست های متنوع و تست های کنکور اخیر رو براتون حل می کنیم.