فیلم ها کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) محمد امین نباخته

فیلم جلسه 69 - انتگرال (قسمت چهارم)، قضیۀ بنیادی دوم و مساحت

توی این جلسه راجع به قضیۀ بنیادی دوم صحبت می کنیم، قضایای بنیادی دو تا هستن، اول و دوم، ابتدا قضیۀ بنیادی دوم رو براتون میگم چون مهم تره و کاربردی تره و تست های متنوع تری ازش اومده توی کنکور. قضیۀ بنیادی دوم میاد بین انتگرال معین و نامعین ارتباط برقرار می کنه. مثال ها و تست های کنکوری ازش حل می کنیم.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم