فیلم ها کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) محمد امین نباخته

فیلم جلسه 67 - انتگرال (قسمت دوم)، انتگرال نامعیّن (قسمت دوم)

راجع به انتگرال نامعین توی فیلم قبلی صحبت کردیم و تو این فیلم انتگرال نامعین رو تموم می کنیم، تست های متنوعی رو از کنکور سراسری براتون حل می کنم.

آرشآرش