فیلم ها کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) محمد امین نباخته

فیلم جلسه 66 - انتگرال (قسمت اول)، انتگرال نامعیّن (قسمت اول)

توی این فیلم انتگرال رو شروع می کنیم و با انتگرال نامعین هم شروع می کنیم، احتمالاً دو قسمت طول میکشه، این قسمت و قسمت بعدی در مورد انتگرال نامعین یا برعکس عملیات مشتق گیری صحبت می کنیم، انتگرال دو تست در کنکور داره که یکیش انتگرال نامعین هستش، با دیدن این دو تا فیلم، میتونید به یکی از تست های کنکور جواب بدین.

آرشآرش