فیلم ها صفر تا صد شیمی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) مهدی صنیعی

Loading
فصل اول: شیمی دو، ساختار اتم (قسمت اول)، مطالعه ساختار ماده و کشف الکترون

فیلم جلسه 1 - فصل اول: شیمی دو، ساختار اتم ( ...

سخن استاد : شیمی دو از پنج فصل درست شده این پنج فصل رو یک به یک به طور کامل می خوایم در دموردش صحبت ...
فصل اول: شیمی دو، ساختار اتم (قسمت دوم)، لوله پرتو کاتدی

فیلم جلسه 2 - فصل اول: شیمی دو، ساختار اتم ( ...

سخن استاد: ما تو ایم کلیپ قراره که راجع به لوله پرتو کاتدی با هم صحبت بکنیم و ایم که آقای تامسون چطو ...
فصل اول: شیمی دو، ساختار اتم (قسمت سوم)، پرتوزایی

فیلم جلسه 3 - فصل اول: شیمی دو، ساختار اتم ( ...

سخن استاد: ما تو این بخش قراره که راجع به ادامه بحث پرتو زایی باهم صحبت کنیم و ببینم که آقای رادر فو ...
فصل اول: شیمی دو، ساختار اتم (قسمت چهارم)، دیگر سازنده های اتم و ایزوتوپ

فیلم جلسه 4 - فصل اول: شیمی دو، ساختار اتم ( ...

سخن استاد: ما تو این ویدیو قرار است که راجع به این صحبت بکنیم که آقای رادر ف.رد چطور فهمید که تو این ...
فصل اول شیمی(2): ساختار اتم (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 5 - فصل اول شیمی(2): ساختار اتم (ق ...

ما تو این برنامه قراره که راجع به بحث ایزوتوپ ها با شما صحبت داشته باشم و اینکه بفهمیم جرم یک اتم به ...
فصل اول شیمی(2): ساختار اتم (قسمت ششم)

فیلم جلسه 6 - فصل اول شیمی(2): ساختار اتم (ق ...

ما تو بخش قراره که راجع به جرم اتمی متوسط با هم صحبت کنیم شاید مسائلش رو باهم دیدید و حل کردین اما م ...
فصل اول شیمی(2): ساختار اتم (قسمت هفتم)

فیلم جلسه 7 - فصل اول شیمی(2): ساختار اتم (ق ...

ما تو این بخش می خوایم راجع به این با هم صحبت کنیم که چه طور دانشمندان فهمیدن که یک نظمی تو الکترون ...
فصل اول شیمی(2): ساختار اتم (قسمت هشتم)

فیلم جلسه 8 - فصل اول شیمی(2): ساختار اتم (ق ...

 ما تو این بخش قرار هست که راجع به این صحبت کنیم که مدل اتمی بور فهمیدیم که از لایه های مختلف تشکیل ...
فصل اول شیمی(2): ساختار اتم (قسمت نهم)

فیلم جلسه 9 - فصل اول شیمی(2): ساختار اتم (ق ...

 تو این جلسه قرار است که ما راجع به مدل کوانتمی با هم صحبت کنیم و تا حدود راجع به مدل نوشتاری با هم ...
فصل اول شیمی(2): ساختار اتم (قسمت دهم)

فیلم جلسه 10 - فصل اول شیمی(2): ساختار اتم ( ...

ما تو این بخش قرار شد که راجع به مدل نموداری کوانتمی با هم صحبت کنیم یه سری فرق ها با مدل نوشتاری دا ...
فصل اول شیمی(2): ساختار اتم (قسمت یازدهم)

فیلم جلسه 11 - فصل اول شیمی(2): ساختار اتم ( ...

ما تو این بخش  قراره که راجع به اعداد کوانتمی با هم صحبت کنیم این که اعداد کوانتمی چی هستند چه جوری ...
فصل دوم شیمی(2): طبقه بندی عناصر (قسمت اول)

فیلم جلسه 12 - فصل دوم شیمی(2): طبقه بندی عن ...

ما تو این بخش  راجع به جدول مندلیوف با هم صحبت می کنیم راجع به خود جدول وراجع به استثنائاتش و  این ک ...
فصل دوم شیمی(2): طبقه بندی عناصر (قسمت دوم)

فیلم جلسه 13 - فصل دوم شیمی(2): طبقه بندی عن ...

ما تو این قسمت می خوایم راجع به کاربرد های جدول تناوبی با هم صحبت کنیم تو کنکور و  می خوایم ببنیم که ...
فصل دوم شیمی(2): طبقه بندی عناصر (قسمت سوم)

فیلم جلسه 14 - فصل دوم شیمی(2): طبقه بندی عن ...

ما تو این بخش راجع به جدول تناوبی و کاربردهاش می خوایم صحبت کنیم اونم کاربرد پنجم که در مورد اعداد ک ...
فصل دوم شیمی(2): طبقه بندی عناصر (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 15 - فصل دوم شیمی(2): طبقه بندی عن ...

ما تو این بخش راجع به خواص گروه ها صحبت کنیم، خوب ما تو جدول تناوبی دیدیم با هم که چه گروه هایی وجود ...
فصل دوم شیمی(2): طبقه بندی عناصر (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 16 - فصل دوم شیمی(2): طبقه بندی عن ...

ما تو این بخش می خوایم راجع به روند های جدول های تناوبی با هم صحبت کنیم، ابتدای کار سعیم بر اینه که ...
فصل دوم شیمی(2): طبقه بندی عناصر (قسمت ششم)

فیلم جلسه 17 - فصل دوم شیمی(2): طبقه بندی عن ...

ما تو این جلسه قراره که در مورد قسمت دوم روندهای تناوبی با هم صحبت کنیم و اونم بحث الکترونگاتیوی هست ...
فصل سوم شیمی(2): ترکیب های یونی (قسمت اول)

فیلم جلسه 18 - فصل سوم شیمی(2): ترکیب های یو ...

ما تو این بخش در مورد ملاک های پایداری اتم ها با هم صحبت میکنیم و می خوایم ببینم که چرا اتم ها با هم ...
فصل سوم شیمی(2): ترکیب های یونی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 19 - فصل سوم شیمی(2): ترکیب های یو ...

ما تو این بخش قراره که راجع به انرژی شبکه صبحت کنیم بریم که ببنیم انرژی شبکه چی هست و چه طور می تونی ...
فصل سوم شیمی(2): ترکیب های یونی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 20 - فصل سوم شیمی(2): ترکیب های یو ...

یه سری از بچه ها پیغام داده بودن که ما تو فرمول نویسی و نام گذاری خیلی مشکل داریم ما تو این بخش  قرا ...
فصل سوم شیمی(2): ترکیب های یونی (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 21 - فصل سوم شیمی(2): ترکیب های یو ...

ما تو این قسمت قراره راجع به آب تبلور مفهمومش و حل مسائلش صحبت کنیم و خواهیم دید که برای حل مسائل آب ...
فصل اول پیش: سینتیک شیمیایی (قسمت اول)

فیلم جلسه 22 - فصل اول پیش: سینتیک شیمیایی ( ...

ما تو این جلسه قراره که در مورد مفهموم اولیه سینتیک و مفاهیم اولیه سرعت با هم صحبت کنیم خیلی مفاهیم ...
فصل اول پیش: سینتیک شیمیایی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 23 - فصل اول پیش: سینتیک شیمیایی ( ...

تو این جلسه می خوایم یه مقداری تمرین با هم حل کنیم در ارتباط با مفاهیم سرعت تمارین خیلی مهمیه خواهش ...
فصل اول پیش: سینتیک شیمیایی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 24 - فصل اول پیش: سینتیک شیمیایی ( ...

ما تو این جلسه می خوایم شروع کنیم به محاسبه سرعت و اینجا من می خوایم اول راجع به مفاهیم اولیه سرعت ب ...
فصل اول پیش: سینتیک شیمیایی (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 25 - فصل اول پیش: سینتیک شیمیایی ( ...

ما تو این جلسه بعد از اینکه یاد گرفتیم که محاسبه سرعت چه قرمولی داره حالا می خوایم تمرین با هم حل کن ...
فصل اول پیش: سینتیک شیمیایی (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 26 - فصل اول پیش: سینتیک شیمیایی ( ...

تو این جلسه می خوایم راجع به این صحبت کنیم که سرعت رو چه طور میشه محاسبه کردی به شرطی که تغییرات غلظ ...
فصل اول پیش: سینتیک شیمیایی (قسمت ششم)

فیلم جلسه 27 - فصل اول پیش: سینتیک شیمیایی ( ...

محاسبۀ سرعت (قسمت چهارم) در این قسمت قراره راجع به مسائلی که استوکیومتری و سرعت رو با هم قاطی میکنن ...
فصل اول پیش: سینتیک شیمیایی (قسمت هفتم)

فیلم جلسه 28 - فصل اول پیش: سینتیک شیمیایی ( ...

محاسبۀ سرعت (قسمت پنجم) در این قسمت قراره چند تا مسأله بیشتر راجع به تلفیق مسائل استوکیومتری و سرعت ...
فصل اول پیش: سینتیک شیمیایی (قسمت هشتم)

فیلم جلسه 29 - فصل اول پیش: سینتیک شیمیایی ( ...

ما تو این قسمت قراره که راجع به عوامل موثر بر سرعت صحبت کنیمو شش عاملی که معمولا در یک واکنش تاثیر د ...
فصل اول پیش: سینتیک شیمیایی (قسمت نهم)

فیلم جلسه 30 - فصل اول پیش: سینتیک شیمیایی ( ...

تو این قسمت قراره که راجع به قانون سرعت باب شما صحبت کنم و ایتکه چطور ضرایب m,n,k به دست میاد برای ی ...
فصل اول پیش: سینتیک شیمیایی (قسمت دهم)، عوامل موثر بر سرعت (قسمت سوم)

فیلم جلسه 31 - فصل اول پیش: سینتیک شیمیایی ( ...

ما تو این قسمت می خوایم ادامه سوالات مربوط به عوامل موثر بر تعادل رو باهم حل بکنیم و تجربیات بیشتری ...
فصل اول پیش: سینتیک شیمیایی (قسمت یازدهم)، عوامل موثر بر سرعت (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 32 - فصل اول پیش: سینتیک شیمیایی ( ...

 تو این جلسه قراره که عموال موثر بر سرعت رو به انتها برسونیم و سه چهار تا  مسئله حل میکنیم البته می ...
فصل اول پیش: سینتیک شیمیایی (قسمت دوازدهم)، نظریه های سینتیک (قسمت اول)

فیلم جلسه 33 - فصل اول پیش: سینتیک شیمیایی ( ...

ما تو این جلسه قراره که راجع به نظریه های سینتیک باهمدیگه صحبت بکنیم و هردو نظریه رو خیلی خیلی خوب م ...
فصل اول پیش: سینتیک شیمیایی (قسمت سیزدهم)، نظریه های سینتیک (قسمت دوم)

فیلم جلسه 34 - فصل اول پیش: سینتیک شیمیایی ( ...

ما تو این جلسه می خوایم چند تا تمرین راجع به نظریه های سنتیک با هم حل کنیم با من همراه باشین
فصل اول پیش: سینتیک شیمیایی (قسمت چهاردهم)، کاتالیزگر، شیمی و زندگی

فیلم جلسه 35 - فصل اول پیش: سینتیک شیمیایی ( ...

ما تو این قسمت قراره که راجع به مفهوم کاتالیزگر و حالا کاربرد هایی که کاتالیزگر در زندگی امروز داره ...
فصل دوم شیمی پیش: تعادل های شیمیایی(قسمت اول)- مفهوم برگشت پذیری

فیلم جلسه 36 - فصل دوم شیمی پیش: تعادل های ش ...

ىر اين قسمت قراره كه تعاىل شيميايي رو با هم شروع كنيم و وارى فصل ىوم كتاب پیش دانشگاهی بشيمقرار است ...
فصل دوم شیمی پیش: تعادل های شیمیایی(قسمت دوم)

فیلم جلسه 37 - فصل دوم شیمی پیش: تعادل های ش ...

ما تو این ثسمت قراره که راجع به تعادل های همگن و نا همگن و مفهوم تعادل همگن و نا همگن با هم صحبت کنی ...
فصل دوم شیمی پیش: تعادل شیمیایی (قسمت سوم)، محاسبه غلظت تعادلی (قسمت اول)

فیلم جلسه 38 - فصل دوم شیمی پیش: تعادل شیمی ...

ما تو این جلسه خیلی کار مهمی داریم می خوایم مسائل غلظت تعادلی رو با هم شروع کنیم، محسابات غلظت تعادل ...
فصل دوم شیمی پیش: تعادل شیمیایی (قسمت چهارم)، محاسبه غلظت تعادل (قسمت دوم)

فیلم جلسه 39 - فصل دوم شیمی پیش: تعادل شیمیا ...

ما تو این جلسه می خوایم مسائله پنج تا دوازده پلی کپی که به شما داده شده و شما حتما دانلود کردین رو ب ...
فصل دوم شیمی پیش: تعادل شیمیایی (قسمت پنجم)، محاسبه غلظت تعادلی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 40 - فصل دوم شیمی پیش: تعادل شیمیا ...

ما تو این قسمت قراره که دیگه مسائل غلظت تعادلی رو تموم بکنیم و از سولات سیزده تا بیست رو با هم مرور ...
فصل چهارم شیمی(2): ترکیب های کووالانسی (قسمت اول)، معرفی پیوند کووالانسی

فیلم جلسه 41 - فصل چهارم شیمی(2): ترکیب های ...

ما تو این قسمت وارد بخش چهارم شیمی دو میشیم و ابتدا کار می خوایم یه مقدار راجع به مفاهیم اولیه پیوند ...
فصل چهارم شیمی(2): ترکیب های کووالانسی (قسمت دوم)، انواع پیوند کووالانسی

فیلم جلسه 42 - فصل چهارم شیمی(2): ترکیب های ...

ما تو این جلسه قراره که راجع به انواع پیوند های کووالانسی با هم صحبت کنیم و  خواصیت هر کدوم رو با هم ...
فصل چهارم شیمی(2): ترکیب های کووالانسی (قسمت سوم)، ساختار لوئیس (قسمت اول)

فیلم جلسه 43 - فصل چهارم شیمی(2): ترکیب های ...

در این جلسه قراره که مقدمات ساختار لوییس رو بررسی کنیم. چون بعضی از عزیزان به کلی ساختار لوییس رو فر ...
فصل چهارم شیمی(2): ترکیب های کووالانسی (قسمت چهارم)- ساختار لوئیس (قسمت دوم)

فیلم جلسه 44 - فصل چهارم شیمی(2): ترکیب های ...

تو این جلسه می خواهیم راجع به پیوند داتیو صحبت کنیم، بعد از اون راجع به ساختار لویس اسیدها و یون ها ...
فصل چهارم شیمی(2): ترکیب کووالانسی (قسمت پنجم)، ساختار لوئیس (قسمت سوم)

فیلم جلسه 45 - فصل چهارم شیمی(2): ترکیب کووا ...

ما تو این جلسه راجع به استثنائات ساختار لوئیس می خوایم با هم صحبت بکنیم در آخر هم سعی می کنم که چند ...
فصل چهارم شیمی(2): ترکیب کووالانسی (قسمت ششم)، زوایای پیوندی، ترکیب قطبی و ناقطبی

فیلم جلسه 46 - فصل چهارم شیمی(2): ترکیب کووا ...

ما تو این قسمت راجع به زوایای پیوندی و شکل مولکول های می خوایم با هم صحبت بکنیم که با استفاده از ساخ ...
فصل دوم شیمی پیش: تعادل های شیمیایی(قسمت ششم)، تفسیر ثابت تعادل

فیلم جلسه 47 - فصل دوم شیمی پیش: تعادل های ش ...

تو این قسمت قراره که راجع به تفسیر ثابت تعادل با هم صحبت کنیم، باید بفهمیم و تجزیه تحلیل بتونیم بکنی ...
فصل دوم پیش: تعادل های شیمیایی (قسمت هفتم)، پیش بینی جهت پیشرفت واکنش

فیلم جلسه 48 - فصل دوم پیش: تعادل های شیمیای ...

در این قسمت قراره که راجع به پیش بینی جهت پیشرفت واکنش با هم صحبت کنیم و میخوایم ببینیم خارج قسمت چی ...
فصل دوم پیش: تعادل های شیمیایی (قسمت هشتم)، عوامل مؤثر بر تعادل- اثر غلظت

فیلم جلسه 49 - فصل دوم پیش: تعادل های شیمیای ...

در این جلسه قراره که راجع به اثر غلظت بر تعادل صحبت بکنیم و میخوایم مفصل راجع بهش مطلب یاد بگیریم.
فصل دوم پیش: تعادل های شیمیایی (قسمت نهم)، عوامل مؤثر بر تعادل- اثر فشار

فیلم جلسه 50 - فصل دوم پیش: تعادل های شیمیای ...

در این قسمت راجع به عامل دیگه ای که مؤثر بر تعادل هست میخوایم صحبت کنیم و اون هم عامل فشار هست.
فصل دوم پیش: تعادل های شیمیایی (قسمت دهم)، عوامل مؤثر بر تعادل- اثر دما

فیلم جلسه 51 - فصل دوم پیش: تعادل های شیمیای ...

در این قسمت قراره راجع به اثر دما بر تعادل صحبت کنیم ک نکات بسیار زیادی داره.
فصل دوم پیش: تعادل های شیمیایی (قسمت یازدهم)، اثر کاتالیزگر بر تعادل- فرایند هابر

فیلم جلسه 52 - فصل دوم پیش: تعادل های شیمیای ...

تو این قسمت قراره که راجع به اثرات کاتالیزگر در تعادل صحبت بکنیم و فرایند هابر  
فصل چهارم شیمی(2): ترکیب های کووالانسی (قسمت هفتم)، عدد اکسایش

فیلم جلسه 53 - فصل چهارم شیمی(2): ترکیب های ...

در این قسمت قراره راجع به عدد اکسایش صحبت کنیم، میخوایم بفهمیم عدد اکسایش چی هست و چطور محاسبه میشه، ...
فصل چهارم شیمی(2): ترکیب های کووالانسی (قسمت هشتم)، مقایسۀ نقطه ذوب و جوش- پیوندهیدروژنی

فیلم جلسه 54 - فصل چهارم شیمی(2): ترکیب های ...

ما تو این جلسه خیلی کار مهمی داریم و میخوایم یاد بگیریم چطور میشه نقطۀ ذوب و جوش دو تا ترکیب رو با ه ...
فصل پنجم شیمی(2): کربن و ترکیب های آلی (قسمت اول)، کربن و آلوتروپ ها

فیلم جلسه 55 - فصل پنجم شیمی(2): کربن و ترکی ...

تو این جلسه قراره که راجع به کربن و آلوروتروپ های اون یعنی الماس و گرافیت صحبت کنیم.
فصل پنجم شیمی(2): کربن و ترکیب های آلی (قسمت دوم)، انواع هیدروکربن ها و نام گذاری آلکان ها

فیلم جلسه 56 - فصل پنجم شیمی(2): کربن و ترکی ...

در این قسمت راجع به هیدروکربن ها میخوایم صحبت کنیم و تا حدودی اونها رو به شما معرفی کنیم. بعد از اون ...
فصل پنجم شیمی(2): کربن و ترکیب های آلی (قسمت سوم)، ادامۀ نام گذاری آلکان ها

فیلم جلسه 57 - فصل پنجم شیمی(2): کربن و ترکی ...

در این قسمت میخوایم نام گذاری آلکان هارو به اتمام برسونیم و در آخر راجع به انواع نمایش آلکان ها از ج ...
فصل پنجم شیمی(2): کربن و ترکیب های آلی (قسمت چهارم)، آلکن ها، نام گذاری و واکنش های آن

فیلم جلسه 58 - فصل پنجم شیمی(2): کربن و ترکی ...

در این قسمت میخوایم راجع به آلکن ها صحبت کنیم یعنی هیدروکربن هایی که پیوند دوگانه دارن. ابتدا فرمولش ...
فصل پنجم شیمی(2): کربن و ترکیب های آلی (قسمت پنجم)، آلکین ها، نام گذاری و واکنش های آن

فیلم جلسه 59 - فصل پنجم شیمی(2): کربن و ترکی ...

ما تو این جلسه قراره راجع به آلکین ها صحبت کنیم. ابتدا فرمولشون رو بدست میاریم و بعد میریم سراغ نام ...
فصل پنجم شیمی(2): کربن و ترکیب های آلی (قسمت ششم)، هیدروکربن های حلقوی

فیلم جلسه 60 - فصل پنجم شیمی(2): کربن و ترکی ...

تو این جلسه که جلسۀ آخر درس شیمی2 کنکور هست، میخوایم راجع به هیدروکربن های حلقوی با هم صحبت کنیم و م ...
فصل سوم شیمی پیش: اسیدها و باز ها (قسمت اول)، نظریه های اسید و باز (قسمت اول)-نظریه آرنیوس

فیلم جلسه 61 - فصل سوم شیمی پیش: اسیدها و با ...

ما وارد فصل سوم پیش دانشگاهی شدیم وعنوان اسید و باز رو می خوایم با هم شروع کنیم و تو این جلسه قرار ک ...
فصل سوم شیمی پیش: اسیدها و باز ها (قسمت دوم)، نظریه های اسید و باز (قسمت دوم)

فیلم جلسه 62 - فصل سوم شیمی پیش: اسیدها و با ...

ما تو این جلسه راجب نظریه ی لوری و برونستد می خوایم صحبت کنیم و می خوایم ابعاد مختلفش رو با هم بررسی ...
فصل سوم: اسیدها و بازها (قسمت سوم)، درجه تفکیک

فیلم جلسه 63 - فصل سوم: اسیدها و بازها (قسمت ...

ما تو این جلسه قراره راجع به یک مفهوم بسیار مهم در مباحث اسید و باز یعنی درجه یونش یا درجه تفکیک باه ...
فصل سوم: اسیدها و بازها (قسمت چهارم)، اسیدهای قوی و ضعیف و ثابت یونش اسید

فیلم جلسه 64 - فصل سوم: اسیدها و بازها (قسمت ...

ما امروز خیلی با هم کار داریم اول این که ما میخوایم تو این جلسه راجع به ملاک اصلی این که ما یک اسید ...
فصل سوم شیمی پیش: اسیدها و باز ها (قسمت پنجم)، رابطه درجه یونش و ثابت تفکیک اسید

فیلم جلسه 65 - فصل سوم شیمی پیش: اسیدها و با ...

ما تو این قسمت قراره که راجع به رابطه بین درجه یونش صحبت کنیم، این سولات، سوالاتی هستند که مستقیما و ...
فصل اول شیمی سوم: واکنش های شیمیایی و استوکیو متری (قسمت اول)، معادله شیمیایی (قسمت اول)

فیلم جلسه 66 - فصل اول شیمی سوم: واکنش های ش ...

ما تو این قسمت قراره که فصل یک شیمی سه رو با هم شروع بکنیم و قرارمون هست که راجع به حالا معادلات شیم ...
فصل اول شیمی سوم: واکنش های شیمیایی و استوکیو متری (قسمت دوم)، معادله شیمیایی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 67 - فصل اول شیمی سوم: واکنش های ش ...

ما در این جلسه قرار هست که راجع به ادامه نوشتن معادلات شیمیایی با هم صحبت کنیم اگر جلسه پیش رو همراه ...
فصل اول شیمی سوم: واکنش های شیمیایی و استوکیو متری (قسمت سوم)، معادله شیمیایی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 68 - فصل اول شیمی سوم: واکنش های ش ...

ما تو این جلسه می خوایم ادامه جا به جایی یگان هرو با هم بررسی کنیم جا به جایی دو گانه رو کامل در مور ...
فصل اول شیمی سوم: واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت چهارم)، مسائل استوکیو متری: مولی -مولی

فیلم جلسه 69 - فصل اول شیمی سوم: واکنش های ش ...

ما تو این جلسه وارد مسائل استوکیمتری می خوایم بشیم و از امروز می خوایم از استوکیومتری به عنوان یه مط ...
فصل اول شیمی سوم: واکنش های شیمیایی و استوکیو متری (قسمت پنجم)، مسائل استوکیومتری جرمی-جرمی (قسمت اول)

فیلم جلسه 70 - فصل اول شیمی سوم: واکنش های ش ...

ما تو این جلسه می خوایم وارد جرمی-جرمی بشیم و مسائلی رو می خوایم حل کنیم که تو اون ها جرم مواد داده ...
فصل اول شیمی (3)، واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت ششم)، مسائل استوکومتری: جرمی - جرمی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 71 - فصل اول شیمی (3)، واکنش های ش ...

وارد جلسه دوم جرمی - جرمی شدیم و تو این قسمت قراره که مسائلی که یه مقدار سطحشون بالاتره رو با هم حل ...
فصل اول شیمی (3)، واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت هفتم)

فیلم جلسه 72 - فصل اول شیمی (3)، واکنش های ش ...

ما تو این جلسه می خوایم راجع به درصد خلوص صحبت کنیم و ببنیم در مسائل استوکیومتری اگر ماده درصد خلوص ...
فصل اول شیمی (3)، واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت هشتم)، شرایط استاندارد

فیلم جلسه 73 - فصل اول شیمی (3)، واکنش های ش ...

ما تو این جلسه می خوایم ببنیم که اگر در ارتباط با حجم یک گار صحبت شد به خصوص در شرایط STP چه کار بای ...
فصل اول شیمی (3)، واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت نهم)، شرایط غیر استاندارد

فیلم جلسه 74 - فصل اول شیمی (3)، واکنش های ش ...

ما تو این بخش می خوای راجع به شرایط غیر استاندارد صحبت کنیم و می خوایم ببین که اگر شرایط غیر استاندا ...
فصل اول شیمی (3)، واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت دهم)، مسائل استوکومتری :غلظت مولار

فیلم جلسه 75 - فصل اول شیمی (3)، واکنش های ش ...

ما تو این قسمت می خوایم ببنیم که اگه مسئله ای ماده ای داشته  چه طور باید باهاش برخورد کنیم و دوست دا ...
فصل اول شیمی (3)، واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت یازدهم)، مسائل استوکومتری: محدود کننده

فیلم جلسه 76 - فصل اول شیمی (3)، واکنش های ش ...

ما تو این قسمت می خوایم یادبگیریم که چه طور به طور سریع می تونیم محدود کننده رو مشخص کنیم و بر اساس ...
فصل اول شیمی(3): واکنش های شیمیایی و استوکیومتری(قسمت دوازدهم)، بازدهی

فیلم جلسه 77 - فصل اول شیمی(3): واکنش های شی ...

تو این جلسه قراره که راجع به بازدهی صحبت کنیم مسائلی که به ظاهر طولانی به نظر میرسه ما خوب تو این جل ...
فصل سوم شیمی پیش: اسیدها و بازها(قسمت ششم)، یون های چندپروتون دار، ثابت تفکیک آب، معرفی pH

فیلم جلسه 78 - فصل سوم شیمی پیش: اسیدها و با ...

ما تو این جلسه راجع به سه موضوع میخوایم با هم صحبت کنیم: اول راجع به اسیدهای چندپروتون دار، نکاتشو ...
فصل سوم شیمی پیش: اسیدها و بازها(قسمت هفتم)، محاسبۀ pH اسید

فیلم جلسه 79 - فصل سوم شیمی پیش: اسیدها و با ...

وارد مسائل pH شدیم، مسائلی که به ظاهر و به گفتۀ خیلی از دوستان ما شاید مسائل سختی باشن. اما بنامون ب ...
فصل سوم شیمی پیش: اسیدها و بازها(قسمت هشتم)، محاسبۀ pH باز

فیلم جلسه 80 - فصل سوم شیمی پیش: اسیدها و با ...

ما تو این قسمت راجع به محاسبۀ pH باز میخوایم صحبت کنیم و قسمت دوم مسائل pH رو میخوایم بررسی کنیم.
فصل سوم شیمی پیش: اسیدها و بازها (قسمت نهم)، محاسبۀ pH و استوکیومتری

فیلم جلسه 81 - فصل سوم شیمی پیش: اسیدها و با ...

تو این قسمت قراره راجع به مسائل pH که با استوکیومتری قاطی میشه صحبت کنیم. مسائلی که معمولا بچه براش ...
فصل سوم شیمی پیش: اسیدها و بازها (قسمت دهم)، کربوکسیلیک اسیدها و مقایسۀ قدرت بازی

فیلم جلسه 82 - فصل سوم شیمی پیش: اسیدها و با ...

تو این جلسه میخوایم راجع به کربوکسیلیک اسید صحبت کنیم و قرار است یاد بگیریم چطور میتونیم قدرت بازی د ...
فصل سوم شیمی پیش: اسیدها و بازها(قسمت یازدهم)، آمین ها، آمینواسیدها و نمک های اسیدی، بازی و خنثی

فیلم جلسه 83 - فصل سوم شیمی پیش: اسیدها و با ...

در این قسمت قراره راجع به سه موضوع با هم صحبت کنیم، اول راجع به آمین ها، که آمین چی هست و چه خواصی د ...
فصل سوم شیمی پیش: اسیدها و بازها(قسمت دوازدهم)، استرها و محلول بافر

فیلم جلسه 84 - فصل سوم شیمی پیش: اسیدها و با ...

در این جلسه که جلسۀ آخر فصل سوم شیمی پیش دانشگاهی هست، میخوایم راجع به دو تا مبحث مهم با هم صحبت کنی ...
فصل چهارم شیمی پیش: الکتروشیمی(قسمت اول)، واکنش اکسایش و کاهش موازنۀ آن

فیلم جلسه 85 - فصل چهارم شیمی پیش: الکتروشیم ...

به فصل چهارم پیش دانشگاهی خوش آمدید. فصلی که متاسفانه خیلیا از این فصل خاطرات خوبی ندارن و یک واهمه ...
فصل چهارم شیمی پیش: الکتروشیمی(قسمت دوم)، آلدهید- کتون

فیلم جلسه 86 - فصل چهارم شیمی پیش: الکتروشیم ...

توی این جلسه میخوایم راجع به این موضوع صحبت کنیم که اگه واکنشی به ما دادن آیا میتونیم تشخیص بدیم که ...
فصل چهارم شیمی پیش: الکتروشیمی(قسمت سوم)، رقابت فلز ها

فیلم جلسه 87 - فصل چهارم شیمی پیش: الکتروشیم ...

ما تو این جلسه می خاویم در مورد رقابت فلزات برای از دست دادن الکترون با هم صحبت کنیم و این که بعدش م ...
فصل چهارم شیمی پیش: الکتروشیمی(قسمت چهارم)، سلول های الکتروشیمیایی

فیلم جلسه 88 - فصل چهارم شیمی پیش: الکتروشیم ...

تو این جلسه می خوایم راجع به سلول های الکتروشیمی با شما صحبت کنیم و اینجا می خوایم راجع به بسیاری از ...
فصل چهارم شیمی پیش: الکتروشیمی(قسمت پنجم)، پتانسیل کاهش استاندارد و کاربردهای آن

فیلم جلسه 89 - فصل چهارم شیمی پیش: الکتروشیم ...

  ما تو این این جلسه راجع به یکی از مسائل بسیار مفهومی و مهم فصل چهارم پیش دانشگاهی می خوایم با هم ص ...
فصل چهارم شیمی پیش: الکتروشیمی(قسمت ششم)، انواع سلول های- خوردگی آهن

فیلم جلسه 90 - فصل چهارم شیمی پیش: الکتروشیم ...

ما تو این جلسه می خوایم راجع به انواع سلول های می خوایم با هم صحبت کنیم و بعد از اون می خوایم بریم س ...
فصل چهارم شیمی پیش: الکتروشیمی(قسمت هفتم)، سلول الکترولیتی برقکافت

فیلم جلسه 91 - فصل چهارم شیمی پیش: الکتروشیم ...

ما تو این جلسه راجع به یکی از بخش های بسیار مهم فصل چهار پیش دانشگاهی می خوایم صحبت کنیم و اونم بحث ...
فصل چهارم شیمی پیش: الکتروشیمی(قسمت هشتم)، استخراج آلومینیوم، آبکاری و سلول سوختی

فیلم جلسه 92 - فصل چهارم شیمی پیش: الکتروشیم ...

تو این جلسه که آخرین جلسه از شیمی پیش دانشگاهی هست، میخوایم راجع به سه موضوع با هم صحبت کنیم. اول نح ...
توصیه هایی راجع به شیمی کنکور 97

فیلم جلسه 93 - توصیه هایی راجع به شیمی کنکور ...

توصیه های آقای صنیعی درباره درس شیمی در کنکور سراسری 97
فصل دوم شیمی(3): ترمودینامیک شیمیایی(قسمت اول)، ظرفیت گرمایی، قانون اول ترمودینامیک

فیلم جلسه 94 - فصل دوم شیمی(3): ترمودینامیک ...

وارد فصل دوم شیمی(3) شدیم و میدونید که راجع به انرژی های گرمایی و ترمودینامیک میخوایم صحبت کنیم. ما ...
فصل دوم شیمی(3): ترمودینامیک شیمیایی(قسمت دوم)، ترمودینامیک

فیلم جلسه 95 - فصل دوم شیمی(3): ترمودینامیک ...

توی این قسمت قراره راجع به قانون اول ترمودینامیک با هم صحبت کنیم و میخوایم بریم سراغ چن تا تعریف و م ...
فصل دوم شیمی(3): ترمودینامیک شیمیایی(قسمت سوم)، آنتالپی

فیلم جلسه 96 - فصل دوم شیمی(3): ترمودینامیک ...

این جلسه میخوایم راجع به آنتالپی صحبت کنیم و آنتالپی های مهم رو بررسی ویژه داشته باشیم. در آخر سعی م ...
فصل دوم شیمی(3): ترمودینامیک شیمیایی(قسمت چهارم)، تعیین گرمایی واکنش(قسمت اول)

فیلم جلسه 97 - فصل دوم شیمی(3): ترمودینامیک ...

میخوایم راجع به محاسبۀ گرمای واکنش با هم صحبت کنیم. میخوایم ببینیم چیزایی که راجع به آنتالپی های مهم ...
فصل دوم شیمی(3): ترمودینامیک شیمیایی (قسمت پنجم)، تعیین گرمایی واکنش (قسمت دوم)

فیلم جلسه 98 - فصل دوم شیمی(3): ترمودینامیک ...

 ما تو این جلسه که ادامه جلسه قبل هست می خوایم می خوایم راجع به گرماب تشکیل صحبت کنیم و اینکه با است ...
فصل دوم شیمی(3): ترمودینامیک شیمیایی(قسمت ششم)، آنتروپی و پیش بینی انجام واکنش

فیلم جلسه 99 - فصل دوم شیمی(3): ترمودینامیک ...

توی این جلسه میخوایم راجع به دو تا موضوع با هم صحبت کنیم: 1) آنتروپی 2) شرط خود به خودی انجام شدن یک ...
تحلیل شیمی کنکور ریاضی 96 داخل (قسمت اول)

فیلم جلسه 100 - تحلیل شیمی کنکور ریاضی 96 دا ...

تو این جلسه قراره راجع به کنکور ریاضی سال 96 و درس شیمی با هم صحبت کنیم و سوالاشو مرور کنیم.
تحلیل شیمی کنکور ریاضی 96 داخل (قسمت دوم)

فیلم جلسه 101 - تحلیل شیمی کنکور ریاضی 96 دا ...

تو این جلسه قراره راجع به کنکور ریاضی سال 96 و درس شیمی با هم صحبت کنیم و سوالاشو مرور کنیم.
تحلیل شیمی کنکور ریاضی 96 داخل (قسمت سوم)

فیلم جلسه 102 - تحلیل شیمی کنکور ریاضی 96 دا ...

تو این جلسه قراره راجع به کنکور ریاضی سال 96 و درس شیمی با هم صحبت کنیم و سوالاشو مرور کنیم.
تحلیل شیمی کنکور ریاضی 96 داخل (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 103 - تحلیل شیمی کنکور ریاضی 96 دا ...

تو این جلسه قراره راجع به کنکور ریاضی سال 96 و درس شیمی با هم صحبت کنیم و سوالاشو مرور کنیم.