Loading

فیلم جلسه 50 - فصل هشتم: تولید مثل نهاندانگان (قسمت دوم) - گفتار 2: تولید مثل جنسی(قسمت اول)

عباس راستی بروجنی
عباس راستی بروجنی

زیست شناسی یازدهم(نظام آموزشی جدید) (97-1396) عباس راستی بروجنی

در ادامه مبحث فصل هشتم رسیدیم به گفتار دوم که تحت عنوان تولید مثل جنسی می باشد.

در این فصل به چگونگی تولید مثل جنسی گیاهان گلدار می پردازیم.

ابتدا به بررسی گل می پردازیم و توضیح اجزای گل(مانند پرچم ، کاسبرگ و مادگی) و درباره گل کامل و نا کامل صحبت می کنیم

در ادامه انواع گل ها را از لحاظ جنسیتی بررسی می کنیم (گل های تک جنسی و گل های دو جنسی)

در پایان تشکیل  یاخته های جنسی (گامت های نر و گامت های ماده) را بررسی می کنیم

لینک های مستقیم دانلود این فیلم

فیلم ها زیست شناسی یازدهم(نظام آموزشی جدید) (97-1396) عباس راستی بروجنی

Loading

فیلم جلسه 1 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت اول)

گفتار اول: یاخته های بافت عصبی (قسمت اول)

فیلم جلسه 2 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت دوم) ...

دومین جلسه قسمت دوم گفتار 1 ( ادامه یاخته های بافت عصبی ) از فصل اول ( تنظیم عصبی ) رو با همدیگه برر ...

فیلم جلسه 3 - فصل اول: تنظیم عصبی(قسمت سوم) ...

همونطور که در 2 قسمت قبلی آموزش فصل اول گفتار اول رو از زیست یازدهم دیدید، در این جلسه پرسشنامه گفتا ...

فیلم جلسه 4 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت چهار ...

در این جلسه از گفتار 1، انتقال پیام عصبی رو می گیم وارد گفتار 2 فصل 1 میشیم تحت عنوان ساختار دستگاه ...

فیلم جلسه 5 - فصل اول تنظیم عصبی (قسمت اول)، ...

در این جلسه قصد دارم ادامه گفتار دوم از فصل اول تنظیم عصبی رو براتون بگم که به ساختار دستگاه عصبی می ...

فیلم جلسه 6 - فصل اول تنظیم عصبی (قسمت ششم)، ...

ادامه گفتار دوم از فصل اول رو آغاز میکنیم که به ساختار دستگاه عصبی می پردازیم در اینجا، دستگاه عصبی ...

فیلم جلسه 7 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت هفتم ...

در جلسه پیش رسیدیم به دستگاه عصبی محیطی، یعنی دستگاه عصبی مرکزی شامل مغز و اجزای اون وهمچنین نخاع رو ...

فیلم جلسه 8 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت هشتم ...

این جلسه یک جلسۀ آموزشی سنجشیه، زیرا میخوایم پرسش نامه هفتۀ آموزشی شماره 3 رو براتون حل کنیم. مجموعه ...

فیلم جلسه 9 - فصل دوم: حواس (قسمت دوم)، گفتت ...

در این فصل خواهیم دید که حواس رو به دو دسته بزرگ  حواس پیکری و حواس ویژه تقسیم میکنیم و در باره هر ک ...

فیلم جلسه 10 - فصل دوم: حواس (قسمت دوم)، حوا ...

در ادامه مبحث فصل دوم حواس در ادامه ااینکه حواس پیکری رو براتون توضیح میدم امروز میرسیم به حواس ویژه ...

فیلم جلسه 11 - فصل دوم: حواس (قسمت سوم)، گفت ...

در این جلسه فرآیند تطابق ر. براتون توضیح میدم در ادامه بیماری های چشم از جمله نزدیک بینی دوربینی، آس ...

فیلم جلسه 12 - فصل دوم: حواس (قسمت چهارم)، گ ...

در ادامه جلسات قبلی حالا می خوام اندام گوش، اندام بینی و ندام زبان رو بگم و بگم که هر کدومشون چه نوع ...

فیلم جلسه 13 - فصل دوم: حواس (قسمت پنجم)، گف ...

ابتدا انواع گیرنده حسی در انواع جانداران مختلف رو با هم بررسی می کنیم و بعد هم مجموعه سوالاتی که در ...

فیلم جلسه 14 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت ا ...

در این جلسه قصد دارم گفتار اول تحت عنوان استخوان و اسکلت رو براتون آغاز می کنم و سعی می کنم که تحلیل ...

فیلم جلسه 15 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت د ...

در این جلسه بخش پایانی از گفتار یک رو آغاز میکنیم در این بخش تمایل دارم که در مورد تشکیل استخوان ها ...

فیلم جلسه 16 - فصل 3 دستگاه حرکتی(قسمت سوم) ...

رسیدم به گفتار دوم از فصل سوم، تحت عنوان ماهیچه و حرکت در این بخش می خواهیم در مورد ماهیچه های اسکلت ...

فیلم جلسه 17 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت چ ...

در این جلسه قصد دارم که مکانیزم انقباض ماهیچه رو براتون بگم، بگم که عامل تحریک ماهیچه و شروع انقباض ...

فیلم جلسه 18 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت پ ...

تعداد زیادی سوال می خوام براتون حل کنم اما آخر گفتار دوم ماهیچه و حرکت باقی مونده بود که شامل حرکت د ...

فیلم جلسه 19 - فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسم ...

رسیدیم به فصل چهارم تخت عنوان تنظیم شیمیایی بنابراین در این جلسه گفتار یک رو سعی می کنم براتون توضیح ...

فیلم جلسه 20 - فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسم ...

در این گفتار براتون از غده هیپوفیز و غده هیپوتالاموس دو تا از مهم ترین غدد ترشح کننده هورمون ها که ا ...

فیلم جلسه 21 - فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسم ...

در این جلسه ادامه گفتار دوم از فصل چهار یعنی تنظیم شیمیایی رو تحت عنوان غده های درون ریز براتون آموز ...

فیلم جلسه 22 - فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسم ...

در این جلسه قصد دارم بخش پایانی گفتار دوم و فصل چهارم را براتون تدریس بکنم که در این قسمت ما با سایر ...

فیلم جلسه 23 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت اول)، گ ...

در این جلسه شروع میکنیم به آموزش و تدریس فصل پنجم تحت عنوان ایمنی و در این جلسه سعی خواهیم کرد که گف ...

فیلم جلسه 24 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت دوم)،گف ...

رسیدیم به گفتار دوم از فصل پنجم تحت عنوان ایمنی در گفتار دوم دومین خط دفاعی رو براتون شرح خواهم داد ...

فیلم جلسه 25 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت سوم)، گ ...

در گویچه های سفید ابتدا از ویژگی هاشون براتون صحبت می کنم و سپس به انواع گویچه های سفیدی که در دومین ...

فیلم جلسه 26 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت چهارم)، ...

رسیدیم به دومین خط دفاعی، در دومین خط دفاعی پنج تا ساز و کار دفاعی وجود داره که با دو تا آشنا شدیم ش ...

فیلم جلسه 27 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت ششم)، گ ...

در این گفتار دفاع اختصاصی رو با همدیگه کار خواهیم کرد که سومین خط دفاعیِ بدن ما هست. در دفاع اختصاصی ...

فیلم جلسه 28 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت ششم)، گ ...

در این جلسه میرسیم به انواع پاسخ های ایمنی بدن که شامل دو نوع پاسخ ایمنی اولیه و ثانویه میشه و تفاوت ...

فیلم جلسه 29 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت هفتم)، ...

رسیدیم به موضوع واکسیناسیون و اینکه چگونه انسان ها از طریق واکسیناسیون سطح ایمنی بدنشون رو بالاتر می ...

فیلم جلسه 30 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت هشتم)، ...

در این جلسه می خوام براتون بخش پابانی فصل پنج که از گفتار سه هست و سومین دفاع اختصاصیمون که شامل بیم ...

فیلم جلسه 31 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت او ...

رسیدیم به فصل ششم تقسیم یاخته ای در این فصل ابتدا سعی می کنم سیمای ظاهری فصل هم براتون بگم خواهیم دی ...

فیلم جلسه 32 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت شش ...

از کروموزم های جنسی صحبت می کنیم و چرخه خاته ای رو براتون توضیح میدم که طول زندگی یک یاخته در چرخه ی ...

فیلم جلسه 33 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت سو ...

رسیدیم به گفتار دوم تحت عنوان میتوز از فصل ششم زیست یازدهم، در این جلسه می خوام میتوز و مراحل میتوز ...

فیلم جلسه 34 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت چه ...

در این جلسه قصد دارم درباره اینکه تنظیم یاخته ای یک فرایند تنظیم شده است صحبت بکنم و اینکه تنظیش توس ...

فیلم جلسه 35 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت پن ...

در ادامه گفتار دوم که گفتار طولانی هست ادامه گفتار رو ادامه میدم و طبق گفته خودم شروع می کنیم به پرس ...

فیلم جلسه 36 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت شش ...

در این جلسه گفتار سوم رو شروع می کنیم، همونطور که از عنوان گفتار بر میاد ما می خواهیم نوع جدیدی از ت ...

فیلم جلسه 37 - فصل ششم:تقسیم یاخته (قسمت هفت ...

در این جلسه در ادامه گفتار سه فصل ششم، رسیدیم به خطاهایی که در تقسیم میوز یا حتی میتوز می تواند اتفا ...

فیلم جلسه 38 - فصل هفتم تولید مثل (قسمت اول) ...

رسیدیم به فصل مهم و پر نکته به نام فصل هفتم به نام تولید مثل در این فصل ابتدا سیما فصل رو با هم مرور ...

فیلم جلسه 39 - فصل هفتم تولید مثل (قسمت دوم) ...

در این جلسه فزآیند اسپرم سازی رو کامل براتون توضیح میدم ، که چگونه از یک یاخته زاینده سلول های اسپرم ...

فیلم جلسه 40 - تولید مثل : قسمت سوم - دستگاه ...

حل مجموعه ای از سوالات مربوط به دستگاه تولید مثل مردانه 

فیلم جلسه 41 - تولید مثل (قسمت چهارم) - گفتا ...

در این جلسه قصد داریم تا آموزش گفتار دوم از فصل هفتم یعنی دستگاه تولید مثل زنان را اغاز کنیم و سپس د ...

فیلم جلسه 42 - فصل هفتم : تولید مثل ( قسمت ه ...

در جلسه قبل که درباره دستگاه تولید مثل زنان بود به فرایند تخمک زایی رسیدیم.اکنون در این جلسه فرایند ...

فیلم جلسه 43 - فصل هفتم : تولید مثل ( قسمت ش ...

در ادامه تکمیل گفتار دوم به چرخه رحمی رسیدیم.در این جلسه ابتدا چرخه رحمی را به طسور کامل بررسی می کن ...

فیلم جلسه 44 - فصل هفتم : تولید مثل ( قسمت ه ...

در این جلسه با بررسی مبحث تنظیم هورمونی دستگاه تولید مثل زنان گفتار دوم از فصل هفتم زیست شناسی پایان ...

فیلم جلسه 45 - فصل هفتم : تولید مثل ( قسمت ه ...

در ادامه گفتار سوم از فصل هفتم به وقایع پس از لقاح رسیدیم.بررسی می کنیم که پس از تشکیل سلول تخم چه ر ...

فیلم جلسه 46 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت نهم ...

فصل هفتم: تولید مثل (قسمت نهم) - گفتار سوم: رشد و نمو جنین (قسمت سوم):ادامه هفته پیش پرداخت به مبحث ...

فیلم جلسه 47 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت دهم ...

فصل هفتم: تولید مثل (قسمت دهم) - گفتار سوم: رشد و نمو جنین (قسمت چهارم):یک بحث کوچک مونده از جلسه قب ...

فیلم جلسه 48 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت یاز ...

فصل هفتم: تولید مثل (قسمت یازدهم) - گفتارچهارم:  تولید مثل در جانوران(قسمت دوم): ادامه بحث قبل راجب ...

فیلم جلسه 49 - فصل هشتم: تولید مثل نهاندانگا ...

شروع تدریس فصل هشتم که اولین فصل گیاهای کتاب زیست یازدهم می باشد. در فصل هشتم تولید مثل نهاندانگان ...

فیلم جلسه 50 - فصل هشتم: تولید مثل نهاندانگا ...

در ادامه مبحث فصل هشتم رسیدیم به گفتار دوم که تحت عنوان تولید مثل جنسی می باشد. در این فصل به چگونگ ...