فیلم ها صفر تا صد زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) عباس راستی بروجنی

فیلم جلسه 49 - فصل هشتم: تولید مثل نهاندانگان (قسمت اول) - گفتار 1: تولید مثل غیرجنسی

شروع تدریس فصل هشتم که اولین فصل گیاهای کتاب زیست یازدهم می باشد.

در فصل هشتم تولید مثل نهاندانگان را به عنوان تنها گیاهان گلدار روی کره زمین بررسی خواهیم کرد

لینک های مستقیم دانلود این فیلم