جشنواره یلدایی آلاء

فیلم جلسه 48 - فصل سوم : آب آهنگ زندگی ( قسمت پانزدهم ) - انواع انحلال

امروز مبحث پیش بینی انحلال پذیری مواد در همدیگه رو در خدمت شما خواهیم بود از شیمی دهم.و همچنین تعیین تعداد یون های حاصل از انحلال ترکیبات یونی

لینک های مستقیم دانلود این فیلم

فیلم ها صفر تا صد شیمی دهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) حامد پویان نظر

Loading
فصل اول: کیهان، زادگاه الفبای هستی (قسمت اول)، چگونگی پیدایش عنصرها، مهبانگ ، نظریه انیشتین

فیلم جلسه 1 - فصل اول: کیهان، زادگاه الفبای ...

انشاالله با مباحثی که امروز خدمتتون در میدیم شامل درس یک شیمی دهم هستش که میاحث مربوط به کیهان زادگا ...
فصل اول: کیهان، زادگاه الفبای هستی (قسمت دوم)، ساختار اتم

فیلم جلسه 2 - فصل اول: کیهان، زادگاه الفبای ...

مباحثی که امروز با هم مرور میکنیم و به بررسی اون ها می پردازیم بحث مربوط به ساختار اتم و ذرات زیر ات ...
فصل اول: کیهان زادگاه الفبای هستی (قسمت هشتم)

فیلم جلسه 14 - فصل اول: کیهان زادگاه الفبای ...

جدول تناوبی (دوره و گروه) قسمت اول
فصل اول: کیهان، زادگاه الفبای هستی (قسمت شانزدهم)، آرایش الکترون - نقطه ای (ساختار لوییس)

فیلم جلسه 16 - فصل اول: کیهان، زادگاه الفبای ...

مبحثی امروز بر میگرده به میحث آرایش الکترون نقطه ای اتم ها و همچنین یون های متداولی که اتم های هر عن ...
فصل اول: کیهان، زادگاه الفبای هستی (قسمت هفدهم)، ترکیبات یونی

فیلم جلسه 17 - فصل اول: کیهان، زادگاه الفبای ...

 مبحث امروز مربوط به ترکیبات یونی چگونگی ایجاد این ترکیبات یونی و همچنین فرمول شیمیایی اونها رو بهتو ...
فصل اول: کیهان، زادگاه الفبای هستی (قسمت نوزدهم)، ساختار لوییس

فیلم جلسه 18 - فصل اول: کیهان، زادگاه الفبای ...

مبحث امروز در مورد رسم ساختار لوییس ترکیبات هستش یه مبحث بسیار مهم و بسیار نمره دار در جلسه امتحانتو ...
فصل اول: کیهان، زادگاه الفبای هستی (قسمت نوزدهم)، ساختار لوویس

فیلم جلسه 19 - فصل اول: کیهان، زادگاه الفبای ...

مبحثی که در خدمت شما خواهیم بود بحث مربوط به رسم ساختار لوویس ترکیبات هستش یک قسمت مهم و بسیار نمره ...
فصل دوم: رد پای گازها در زندگی (قسمت اول)، هواکره (اتمسفر)

فیلم جلسه 20 - فصل دوم: رد پای گازها در زندگ ...

بحثی که امروز در خدمت شما خواهیم بود بحث مربوط به ردپای گازها در زندگی هستش، می خوایم بیایم گاز های ...
فصل دوم: رد پای گازهادر زندگی (قسمت دوم)، خواص و کاربرد گازهای موجود در هوا

فیلم جلسه 21 - فصل دوم: رد پای گازهادر زندگی ...

بحث امروز بر میگرده به ارائه بررسی و خواص چند تا از گاز هایی که در هواکره بودند و واکنش سوختن مواد و ...
فصل دوم: رد پای گازهادر زندگی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 22 - فصل دوم: رد پای گازهادر زندگی ...

 بحثی که امروز در اختیار شما خواهیم بود در مورد واکنش های شیمیایی شناسایی انواع واکنش ها و اینکه نحو ...
فصل دوم: رد پای گازهادر زندگی (قسمت چهارم)، موازنه واکنش ها (قسمت اول)

فیلم جلسه 23 - فصل دوم: رد پای گازهادر زندگی ...

امروز با یک مبحث بسیار مهم در خدمت شما خواهیم بود که مربوط میشه به موازنه واکنش های شیمیایی این واکن ...
فصل دوم: رد پای گازهادر زندگی (قسمت ششم)، نام گذاری ترکیبات یونی (2) و مولکول

فیلم جلسه 25 - فصل دوم: رد پای گازهادر زندگی ...

مبحث امروز در مورد نام گذاری ترکیباتی که در آن ها فلز ها می توانند کاتیون های مختلفی ایجاد کنند و هم ...
فصل دوم: رد پای گاز ها در زندگی (قسمت هفتم)، ساختار لوویس ترکیبات بار دار

فیلم جلسه 26 - فصل دوم: رد پای گاز ها در زند ...

مبحثی که امروز در خدمتتون خواهیم بود مبحث ساختار لوویس هستش، ساختار لوویس ترکیبات بار دار رو می خوام ...
فصل دوم: رد پای گاز ها در زندگی (قسمت هشتم)،pH و خاصیت اسیدی و بازی اکسیدها

فیلم جلسه 27 - فصل دوم: رد پای گاز ها در زند ...

قسمتی که امروز با هم بررسی میکنیم مربوط به pH محلول های خواص اسیدی یا بازی بودن اون ها و همچنین در ا ...
فصل دوم: رد پای گاز ها در زندگی (قسمت نهم)، اوزون، اکسیژن

فیلم جلسه 28 - فصل دوم: رد پای گاز ها در زند ...

مبحث امروز مربوط به دگر شکل ها و همچنین نحوه محافظت لایه اوزون از زمین و مقایسه بین گاز اکسیژن و اوز ...
فصل دوم: رد پای گاز ها در زندگی (قسمت دهم) - خواص و رفتارهای گازها(قسمت اول)

فیلم جلسه 29 - فصل دوم: رد پای گاز ها در زند ...

با بحث خواص و رفتار گاز ها در خدمت شما هستیم، روابط میان فشار و حجم و دما و مول مربوط به گاز ها رو م ...
فصل دوم: ردّ پای گازها در زندگی (قسمت یازدهم)، خواص و رفتارهای گازها (قسمت دوم)

فیلم جلسه 30 - فصل دوم: ردّ پای گازها در زند ...

در این قسمت میپردازیم به خواص گازها و استفاده از قانون آووگادرو در گازها هستش. به اندازۀ کافی مثال ح ...
فصل دوم: رد پای گازهادر زندگی (قسمت دوازدهم)، استوکیومتری واکنش (قسمت اول)

فیلم جلسه 31 - فصل دوم: رد پای گازهادر زندگی ...

مبحثی که با هم بررسی می کنیم بحث بسیار مهمه استوکیو متری هستش، انیم مبحث بسیار مهمه که انشالله سعی ک ...
فصل دوم: رد پای گازهادر زندگی (قسمت سیزدهم)، استوکیومتری واکنش (قسمت دوم)

فیلم جلسه 32 - فصل دوم: رد پای گازهادر زندگی ...

با توجه به اهمیت مبحث استوکیومتری سعی کردیم در این جلسه نیز به حل یه سری سوال مربوط به بحث استوکیومت ...
فصل دوم: رد پای گاز ها در زندگی (قسمت چهاردهم)، استوکیومتری واکنش (قسمت سوم)

فیلم جلسه 33 - فصل دوم: رد پای گاز ها در زند ...

در این قسمت سعی کردیم مسائل متنوع تری رو حل کنیم تا انشاءالله به تسلط کافی برسیم 
فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت اول)، یون های چند اتمی (قسمت اول)

فیلم جلسه 34 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت ...

اما وارد فصل سوم درسی میشیم با عنوان آب آهنگ زندگی، در ابتدا سعی کردم در این قسمت حفظات رو به صورت د ...
فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت دوم)، یون های چند اتمی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 35 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت ...

در این قسمت هم ادامه مبحث ترکیبات یونی رو پیش میبریم با توجه به اهمیت موضوع واینکه این قسمت شامل تست ...
فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت سوم)، شناسایی کاتیون های موجود در آب

فیلم جلسه 36 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت ...

در انی قسمت از شیمی می خوام به شناسایی کاتیون های موجود در محلول های بپردازیم و همچنین یه سری مباحث ...
فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت چهارم)، غلظت محلول ها - ppm

فیلم جلسه 37 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت ...

مبحثی که امروز شاهد اون خواهید بود بیان غلظت بر حسب ppm  هستش مبحثی بسیار مهم و تست خیز که در اون او ...
فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 38 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت ...

فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت پنجم)
فصل سوم:آب، آهنگ زندگی (قسمت ششم)، غلظت مولی(مولار) (قسمت اول)

فیلم جلسه 39 - فصل سوم:آب، آهنگ زندگی (قسمت ...

امروز مبحثی که در خدمت شما خواهیم بود بحث بسیار مهمی از به اسم غلظت مولی این مبحث بسیار نکته خیز و م ...
فصل سوم:آب، آهنگ زندگی (قسمت هفتم)، غلظت مولی(مولار) (قسمت دوم)

فیلم جلسه 40 - فصل سوم:آب، آهنگ زندگی (قسمت ...

این قسمت رو اختصاص دادیم به حل سوالات بیشتر مربوط به بحث بسیار مهم غلظت مولی و همچنین تبدیل غلظت ها ...
فصل سوم: آب آهنگ زندگی (قسمت هشتم)، انحلال پذیری

فیلم جلسه 41 - فصل سوم: آب آهنگ زندگی (قسمت ...

با یک مبحث دیگه از شیمی دهم همراه شما خواهیم بود با عنوان انحلال پذیری، مبحثی بسیار مهم و نکته دار و ...
فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت نهم)، انحلال پذیری (قسمت دوم)

فیلم جلسه 42 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت ...

امروز با مسائل انحلال پذیری و همچنین عوامل موثر بر انحلال پذیری نمک ها خدمتتون هستیم. این قسمت یک تس ...
فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت دهم)، انحلال پذیری (قسمت سوم)

فیلم جلسه 43 - فصل سوم: آب، آهنگ زندگی (قسمت ...

امروز با مبحث آشنایی با نوع محلول های سیرشده، فراسیرشده و یا سیر نشده و همچنین نحوۀ شناسایی اونها هس ...
فصل سوم:آب آهنگ زندگی (قسمت دوازدهم)-انحلال پذیری(قسمت پنجم)

فیلم جلسه 45 - فصل سوم:آب آهنگ زندگی (قسمت د ...

نحلال پذیری(قسمت پنجم):مبحث اثر دما بر انحلال پذیری و شناسایی ملکول های قطبی و غیر قطبی
فصل سوم :آبو آهنگ زندگی (قسمت سیزدهم)-گشتاور دو قطبی و نیرو های بین ملکولی

فیلم جلسه 46 - فصل سوم :آبو آهنگ زندگی (قسمت ...

تو ضیح راجب مباحث گشتاور دو قطبی و نیرو های بین ملکولی
فصل سوم : آب آهنگ زندگی ( قسمت چهاردهم ) - پیوند هیدروزنی

فیلم جلسه 47 - فصل سوم : آب آهنگ زندگی ( قسم ...

امروز مبحث پیوند هیدروزنی و شناسایی آن در مولکول های مختلف را بررسی می کنیم.این مبحث اهمیت بسیار ویژ ...
فصل سوم : آب آهنگ زندگی ( قسمت پانزدهم ) - انواع انحلال

فیلم جلسه 48 - فصل سوم : آب آهنگ زندگی ( قسم ...

امروز مبحث پیش بینی انحلال پذیری مواد در همدیگه رو در خدمت شما خواهیم بود از شیمی دهم.و همچنین تعیی ...
فصل سوم : آب آهنگ زندگی ( قسمت شانزدهم) - انحلال پذیری گازها در آب

فیلم جلسه 49 - فصل سوم : آب آهنگ زندگی ( قسم ...

امروز با مبحث انحلال پذیری گاز ها و همچنین عوامل موثر بر انحلال پذیری اونها و قانون هنری در شیمی دهم ...
فصل سوم : آب آهنگ زندگی ( قسمت هفدهم) - مواد الکترولیت و غیر الکترولیت

فیلم جلسه 50 - فصل سوم : آب آهنگ زندگی ( قسم ...

امروز بحث الکترولیت ها و غیر الکترولیت ها، مقایسه رسانایی الکرتیکی محلول ها و در انتها پدیده های اسم ...
جشنواره یلدایی آلاء