فیلم ها نمونه تدریس های همایش های طلایی 97 کنکور نظام قدیم

فیلم جلسه 10 - نمونه ای از تحلیل کنکور سراسری خارج 96

در این کلیپ نمونه جناب صنیعی به تحلیل یک سوال از کنکور سراسری خارج 96 می پردازند

نمونه ای از همایش طلایی کنکور 97 آلاء که می تونید از لینک زیر تهیه کنید:

https://sanatisharif.ir/product/217


آرشآرش