فیلم ها صفر تا صد زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) عباس راستی بروجنی

فیلم جلسه 48 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت یازدهم) - گفتارچهارم: تولید مثل در جانوران(قسمت دوم)

فصل هفتم: تولید مثل (قسمت یازدهم) - گفتارچهارم:  تولید مثل در جانوران(قسمت دوم): ادامه بحث قبل راجب تغزیه جین و روش حفاظت از جنین تا زمان تولد مورد برسی قرار میدهیم و سوالات هفته بیستم را حل میکنیم 

لینک های مستقیم دانلود این فیلم