فیلم ها صفر تا صد زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) عباس راستی بروجنی

فیلم جلسه 46 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت نهم) - گفتار سوم: رشد و نمو جنین (قسمت سوم)

فصل هفتم: تولید مثل (قسمت نهم) - گفتار سوم: رشد و نمو جنین (قسمت سوم):ادامه هفته پیش پرداخت به مبحث ورود و خروج مواد در جفت و پاسخ دادن به سوالتی که نتونستیم پاسخ بدیم جلسه پیش 

لینک های مستقیم دانلود این فیلم