فیلم ها نمونه تدریس های همایش های طلایی 97 کنکور نظام قدیم

فیلم جلسه 9 - حل 5 تیپ تست از مبحث مجموعه ها

در این نمونه فیلم ، جناب امینی به حل 5 تیپ تست کنکور سراسری از مبحث مجموعه ها می پردازند

نمونه ای از همایش طلایی کنکور 97 آلاء که می تونید از لینک زیر تهیه کنید:

https://sanatisharif.ir/product/222


آرشآرش