فیلم ها نمونه تدریس های همایش های طلایی 97 کنکور نظام قدیم

فیلم جلسه 8 - تحلیل نمونه تست های مبحث انتگرال نامعین

در این نمونه فیلم جناب نباخته به حل چند نمونه تست از مبحث انتگرال نامعین می پردازند

نمونه ای از همایش طلایی کنکور 97 آلاء که می تونید از لینک زیر تهیه کنید:

https://sanatisharif.ir/product/220


آرشآرش