فیلم ها نمونه تدریس های همایش های طلایی 97 کنکور نظام قدیم

فیلم جلسه 4 - نمونه حل نیم خطی مسائل فشار توسط دکتر پیمان طلوعی

نمونه ای از حل نیم خطی مسائل این بار از مبحث فشار در همایش طلایی آلاء

نمونه ای از همایش طلایی کنکور 97 آلاء که می تونید از لینک زیر تهیه کنید:

https://sanatisharif.ir/product/216


آرشآرش