فیلم ها نمونه تدریس های همایش های طلایی 97 کنکور نظام قدیم

فیلم جلسه 3 - راه شناسایی کانی ها توسط دکتر محمد چلاجور

نکات مربوط به شناسایی کانی ها که هر ساله از آن در کنکور تست مطرح می شود

نمونه ای از همایش طلایی کنکور 97 آلاء که می تونید از لینک زیر تهیه کنید:

https://sanatisharif.ir/product/213


آرشآرش