فیلم جلسه 40 - حل نمونه سوال امتحان نهایی حسابان

محمد صادق ثابتی
محمد صادق ثابتی

حسابان یازدهم(نظام آموزشی جدید) (97-1396) محمد صادق ثابتی

حل یک نمونه سوال امتحان نهایی حسابان که برای استفاده از آن می بایست همه مباحث را دوره کرده باشید.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم

جزوات حسابان یازدهم(نظام آموزشی جدید) (97-1396) محمد صادق ثابتی

فیلم ها حسابان یازدهم(نظام آموزشی جدید) (97-1396) محمد صادق ثابتی

Loading

فیلم جلسه 1 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت او ...

تو سری جدیدی که براتون تو آلا تدارک دیدیم، مبحث ریاضی حسابان سال یازدهم رو در نظر گرفتیم براتون. موض ...

فیلم جلسه 2 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت دو ...

امروز موضوع پیرو جلسه پیش که دنباله حسابی و هندسی رو راجع به مجموع جملاتش صحبت کردیماختصاص داره به ح ...

فیلم جلسه 3 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت سو ...

بحثی که امروز پیش داریم معادله درجه دوم و یادآوری نکات قبلی این و همچنین ارائه نکات جدید تو این زمین ...

فیلم جلسه 4 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت چه ...

موضوعی که امروز از فصل یک حسابان در خدمت شما هستیم مفهوم صفرهای تابع و یافتن صفرهای تابع هست و حل سو ...

فیلم جلسه 5 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت پن ...

امروز با برنامه حل معادله در خدمتتون هستیم، حل معادله به روش تغییر متغیر، حل معادله به روش هندسی، رس ...

فیلم جلسه 6 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت شش ...

بحث امروزمون حل مسئله و حل تست هایی در زمینه حل معادلات گویا و گنگ هستش، سعی کردم تست ها رو هم  از ت ...

فیلم جلسه 7 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت هف ...

بحث امروزمون در مورد قدر مطلق هستش خیلی مهمه موضوع و خیلی جاها سولاتش تکرار میشه و تو مباحث آینده که ...

فیلم جلسه 9 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت نه ...

جلسه امزوز ما مربوط به حل تمرین معادلات قدر مطلقی هستش ادامه جلسه پیش،  چند تا هم تست چاشنی کار خواه ...

فیلم جلسه 10 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت د ...

بحث امروزمون تو هنسه مختصاتی و یا هندسه تحلیلی منعطفه مفاهیم اولیه رو امروز اشاره بهش میکنیم، مفاهیم ...

فیلم جلسه 11 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت ی ...

امروز تو مبحث هندسه تحلیلی یه مقدار میاحث تخصصی تر میشه مباحثی که مرتبط با مثلثه مباحثی که مرتبطه با ...

فیلم جلسه 12 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت د ...

دنباله دو جلسه قبلمون امروز حل تست ویژه مبحث هندسه تحلیلی رو داریم سوالات تستی رو سعی می کنم از آزمو ...

فیلم جلسه 13 - فصل دوم: تابع (قسمت اول)، آشن ...

بحث امروز ما مقدمه و شروع تابع هست، تو درس حسابان 1، به شما دامنه رو خواهیم گفت ( مفهوم، دامنه و اشا ...

فیلم جلسه 14 - فصل دوم: تابع (قسمت دوم)، آشن ...

در این قسمت می پردازیم به ادامۀ موضوع تابع، تساوی دو تابع رو با هم بررسی می کنیم، در ادامه می پردازی ...

فیلم جلسه 15 - فصل 2: تابع(قسمت سوم) - توابع ...

بحث امروز ادامه مبحث تابع هستش، رو دو تا تابع اصلی و مهم می خواهیم زوم کنیم، یک تابع های رادیکالی هس ...

فیلم جلسه 16 - فصل 2: تابع(قسمت چهارم) - حل ...

این جلسه ادامه جلسه قبل هست، درس رو تو قسمت قبل دادیم، امروز می خوایم حل تمرین کنیم.

فیلم جلسه 17 - فصل دوم: تابع (قسمت پنجم)، بر ...

بحث امروز میپردازیم به یک به یک بودن تابع که مربوط به فصل دو هستش، انواع و اقسام این موضوع رو توی زو ...

فیلم جلسه 18 - فصل دوم: تابع (قسمت ششم)، تاب ...

امروز بحثمون راجع به تابع ادامه پیدا میکنه تو زمینه تابع وارون ما تابع وارون رو به شما معرفی میکنیم ...

فیلم جلسه 19 - فصل دوم: تابع (قسمت هفتم)، تا ...

امروز تو مبحث تابع قسمت تابع وارون رو با هم بررسی می کنیم به نمودار تابع وارون نکات خاص نمودار تابع ...

فیلم جلسه 20 - فصل دوم: تابع (قسمت هشتم)، اع ...

بحث امروزمون از تابع اختصاص داره به اعمال جبری روی توابع، چهار عمل اصلی، جمع و تفریق و ضرب و تقسیم ر ...

فیلم جلسه 21 - فصل دوم: تابع (قسمت نهم)، ترک ...

بحث امروزمون ادامه تابع هستش ترکیب توابع موضوعی که ما باهاش سر و کار داریم fog , gof تشکیل دامنه و ض ...

فیلم جلسه 22 - فصل دوم: تابع (قسمت دهم)، حل ...

رسیدیم به حل تست ویژه توابع و اونم ترکیب توابع، تست هایی که مربوط به کنکور سراسری چند سال اخیر هست ر ...

فیلم جلسه 23 - فصل سوم تابع نمایی و لگاریتمی ...

فصل 3 که با تابع نمایی شروع میشه، سبک های اولیه رو خوب یاد بگیرید.

فیلم جلسه 24 - فصل سوم: تابع نمایی و لگاریتم ...

بحث امروزمون ادامه لگاریتم هستش اما میریم تو قواعد و قوانین لگاریتم سعی میکنیم با مثال های کوچیک کوچ ...

فیلم جلسه 25 - فصل سوم: تابع نمایی و لگاریتم ...

موضوع امروزمون پیرو جلسه پیش که قواعد لگاریتم رو گفتبم و قرار شد شما به اونا مسلط باشید حل معادلات و ...

فیلم جلسه 26 - فصل سوم: تابع نمایی و لگاریتم ...

پیرو جلسۀ پیش که قواعد لگاریتم رو گفتیم، حل معادلات و نامعادلات لگاریتمی هستش. اصول و طرز حلش رو میگ ...

فیلم جلسه 27 - فصل سوم: تابع نمایی و لگاریتم ...

بحث امروزمون مباحث کاربردی لگاریتم هستش. چیزایی که توی مباحث علمی، اقتصادی و اخبارها می بینید باهاشو ...

فیلم جلسه 28 - فصل سوم: توابع نمایی و لگاریت ...

بحث امروزمون تکمیل کننده مباحث لگاریتمی که چند جلسه پیش که با هم کار کردیم، امروز می خوایم حل تست ها ...

فیلم جلسه 29 - فصل چهارم: مثلثات (قسمت اول)، ...

جلسه امروزمون سرآغاز مثلثات هستش، درس بسیار مهمی که شما از سال دهم شروع کردین به کار کردن با وان سال ...

فیلم جلسه 30 - مثلثات (قسمت دوم)، قطاع دایره

بحث امروزمون از مبحث مثلثات اختصاص پیدا میکنه به بررسی مدل های قطاع یک دایره نکات مرتبطش رو میگیم، م ...

فیلم جلسه 31 - فصل چهارم: مثلثات (قسمت سوم)، ...

ادامه در مثلثات رو داریم میریم، حذفیات درون کمانی و همچنین هم خانواده ها رو به شما توضیح خواهیم داد ...

فیلم جلسه 32 - فصل چهارم: مثلثات (قسمت چهارم ...

امروز ادامه بحث حسابان تو بحث مثلثات رو پیگیری میکنیم، نمودارهای مثلثاتی پایه که سینوس و کسینوس اصلی ...

فیلم جلسه 33 - فصل چهارم: مثلثات (قسمت پنجم) ...

بحث امروزمون بازم ادامه مثلثات هست نسبت های مجموع و تفاضل زوایا رو می خوایم با هم بررسی کنیم در ادام ...

فیلم جلسه 34 - فصل پنجم: حد و پیوستگی (قسمت ...

بحث امروزمون حد هستش آخرین فصل های حسابان ما تو این قسمت همسایگی رو برای شما تعریف می کنیم همسایگی م ...

فیلم جلسه 35 - فصل پنجم: حد و پیوستگی (قسمت ...

جلسه دومی هستش که ما حد رو میریم ادامه کارش رو داشته باشیم ادامه داره به همچنان مفاهیم حد و می خوایم ...

فیلم جلسه 36 - فصل پنجم : حد و پیوستگی ( قسم ...

این جلسه در ادامه مبحث حد می باشد.قضایای حد را شرح می دهیم ، محاسبه حد در توابعی که قدر مطلق و جز صح ...

فیلم جلسه 37 - فصل پنجم ک حد و پیوستگی ( قسم ...

در این جلسه تعریف حد مبهم ( 0/0) و نحوه رفع ابهام از آن و انواع حالت های مبهم غیر از مثلثاتی ها بررس ...

فیلم جلسه 38 - فصل پنچم : حد و پیوستگی ( قسم ...

حل و بررسی سوالات مربوط حالت مبهم (0/0) در توابع مثلثاتی 

فیلم جلسه 39 - فصل پنچم : حد و پیوستگی ( قسم ...

در ادامه فصل حد و پیوستگی این جلسه به بررسی مبحث پیوستگی در نقاط ابتدایی و انتهایی و میانی بازهه مور ...

فیلم جلسه 40 - حل نمونه سوال امتحان نهایی حس ...

حل یک نمونه سوال امتحان نهایی حسابان که برای استفاده از آن می بایست همه مباحث را دوره کرده باشید.