فیلم ها صفر تا صد زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) عباس راستی بروجنی

فیلم جلسه 44 - فصل هفتم : تولید مثل ( قسمت هفتم ) - گفتار دو : دستگاه تولید مثل زن ( قسمت پنجم )

در این جلسه با بررسی مبحث تنظیم هورمونی دستگاه تولید مثل زنان گفتار دوم از فصل هفتم زیست شناسی پایان می بابد. در همین جلسه گفتار سوم یعنی رشد و نمو جنین را آغاز می کنیم ، که فرایند لقاح و اتفاقات حین و بعد از لقاح را شرح خواهیم داد.


لینک های مستقیم دانلود این فیلم