فیلم ها صفر تا صد زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) عباس راستی بروجنی

فیلم جلسه 43 - فصل هفتم : تولید مثل ( قسمت ششم ) - گفتار دو : دستگاه تولید مثل زن (قسمت پنجم )

در ادامه تکمیل گفتار دوم به چرخه رحمی رسیدیم.در این جلسه ابتدا چرخه رحمی را به طسور کامل بررسی می کنیم و سپس سوالات گفتار دوم فصل هفتم را حل کرده و ان ها را توضیح می دهیم.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم