فیلم ها صفر تا صد زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) عباس راستی بروجنی

فیلم جلسه 42 - فصل هفتم : تولید مثل ( قسمت هفتم )- گفتار دو ک دستگاه تولید مثل زن (قسمت پنجم)

در جلسه قبل که درباره دستگاه تولید مثل زنان بود به فرایند تخمک زایی رسیدیم.اکنون در این جلسه فرایند تخمک زایی را به طور کامل شرح خواهیم داد. این فرایند را تعریف می کنیم ، مراحل مختلف آن را شرح می دهیم و بررسی می کنیم که در نهایت چه اتفاقی می افتد که سلول تخمک ایجاد و آماده لقاح با سلول اسپرم می شود. در پایان این جلسه سعی می شود تا چرخه تخم دانی خانم ها را در یک دوره جنسی بررسی کنیم و اتفاقات  وقایع همراه آن و تاثیراتی که هورمون های جنسی بر ان می گذارند را بررسی کنیم.  


لینک های مستقیم دانلود این فیلم