فیلم ها صفر تا صد زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) عباس راستی بروجنی

فیلم جلسه 41 - تولید مثل (قسمت چهارم) - گفتار دو : دستگاه تولید مثل زن(قسمت اول )

در این جلسه قصد داریم تا آموزش گفتار دوم از فصل هفتم یعنی دستگاه تولید مثل زنان را اغاز کنیم و سپس در ادامه به بررسی نقش این دستگاه تولید مثل را بیان نماییم و با بررسی اجزای این دستگاه نقش هر کدام از اعضا را معین کنیم. 

لینک های مستقیم دانلود این فیلم