فیلم ها صفر تا صد زیست شناسی دهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) جلال موقاری

فیلم جلسه 79 - فصل هفتم: جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت نهم)، گفتار سوم: انتقال مواد در گیاهان (قسمت سوم)

امروز بحث فشار ریشه ای و ابتدای بحث تعرق رو در خدمتتون دارم و تحلیل شکل شانزده و جمع بندی کلی هم به طور کلی با هم می کنیم بحث بحث مهمیه

فیلم های مرتبط:
تورق سریع زیست شناسی دهم جلال موقاری؛ جلسه 21
کارگاه نکته و تست زیست شناسی دهم جلال موقاری؛ جلسات 21 و 22

آرشآرش