فیلم ها صفر تا صد زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) عباس راستی بروجنی

فیلم جلسه 37 - فصل ششم:تقسیم یاخته (قسمت هفتم)، گفتار3: میوز و تولید جنسی (قسمت سوم)

در این جلسه در ادامه گفتار سه فصل ششم، رسیدیم به خطاهایی که در تقسیم میوز یا حتی میتوز می تواند اتفاق بیوفته این قسمت ادامه فصل شش هم براتون می گم و بعد میریم سراغ سوالات هفته آموزشی شانزده

لینک های مستقیم دانلود این فیلم