فیلم جلسه 45 - فصل پنجم :حل دستگاه معادلات خطی (قسمت دوم)

محمد صادق ثابتی
محمد صادق ثابتی

تحلیلی صفر تا صد کنکور نظام قدیم (97-1396) محمد صادق ثابتی

حل دستگاه معادلات خطی (قسمت دوم):بحث حل دستگاه سه در سه که ادامه ماتریس افزوده هست 


لینک های مستقیم دانلود این فیلم

فیلم ها تحلیلی صفر تا صد کنکور نظام قدیم (97-1396) محمد صادق ثابتی

Loading

فیلم جلسه 1 - فصل اول: بردار ها (قسمت اول)، ...

 فصل یک که شروع میکنیم خصوص به فضایه سه بعدی نقطه ها و خط و صفحه هست که تو این کلیپ اول معرفی فضای س ...

فیلم جلسه 2 - فصل اول: بردار ها (قسمت دوم)، ...

بحث امروزمون معطوفه به معرفی بردار و پیکان و خواص ابتدایی بردار خوب مباحثو تو ذهنتون بسپارین

فیلم جلسه 5 - فصل اول: بردار ها (قسمت پنجم)، ...

بحث امروزمون تو هندسه تحلیلی اختصاص داره به کسینوس ها هادی و زوایای هادی که تو سوالات مختلف اثراتشون ...

فیلم جلسه 6 - فصل اول: بردار (قسمت ششم)، تصو ...

بحث امروزمون اختصاص داره به مباحث تصویر و قرینه بردار رو بردار دیگری و همچنین نا مساوی کوشی شوارتز ی ...

فیلم جلسه 7 - فصل اول: بردار (قسمت هفتم)، ضر ...

بحث امروز مرتبط هست با مفهوم ضرب خارجی 2 بردار، و کاربردهای اولیه و خواص اولیه ضرب خارجی دو تا بردار ...

فیلم جلسه 8 - فصل اول: بردارها (قسمت هشتم)، ...

بحث امروزمون در ادامه جلسه پیش مفهوم ضربه خارجی هستش جلسه پیش یه سری نکات رو از ضرب خارجی یاد گرفتیم ...

فیلم جلسه 9 - فصل اول: بردار ها (قسمت نهم)، ...

بحثی که امروز پیشه رومون هست مرتبطه با مساحت یابی تو فضای سه بعدی همچنین حجم رو مرور می کنیم و بحث ض ...

فیلم جلسه 10 - فصل اول: بردارها (قسمت دهم)، ...

مبحث امروزمون حل تست های بردار هستش از مباحث مختلفی که تو بردارها مطرح کردیم تست های ویژه و مهمی مار ...

فیلم جلسه 11 - فصل دوم: معادلات خط و صفحه (ق ...

امروز معادلۀ خط در فضا رو بررسی می کنیم، فرم پارامتری، متقارن و دو صفحه ای رو بهتون میگیم، نکات ابتد ...

فیلم جلسه 12 - فصل دوم: معادلات خط و صفحه (ق ...

در جلسۀ قبل مقداری از معادلۀ خط رو بصورت ابتدایی یاد گرفتیم، امروز مباحث تکمیلی تر رو میگم، اونجاهای ...

فیلم جلسه 13 - فصل دوم: معادلات خط و صفحه (ق ...

امروز میخوایم معادله صفحه رو مطالعه کنیم، وضعیت های مختلف مشخص کردن معادله صفحه رو هم بررسی می کنیم. ...

فیلم جلسه 14 - فصل دوم: معادلات خط و صفحه (ق ...

امروز میخوایم به ادامۀ مبحث معادلۀ صفحه در فضا بپردازیم، مباحثی که با هم مطرح خواهیم کرد: زاویۀ خط و ...

فیلم جلسه 15 - فصل دوم: معادلات خط و صفحه (ق ...

در این قسمت به ادامۀ مبحث خط و صفحه خواهیم پرداخت. مباحثی مرتبط با فاصلۀ نقطه از خط، فاصلۀ نقطه از ص ...

فیلم جلسه 16 - فصل دوم: معادلات خط و صفحه( ق ...

بحث امروز ما ادامه معادله خط هست، ما زاویه دو خط رو بررسی خواهیم کرد، همچنین شرط تعامد دو خط رو بررس ...

فیلم جلسه 17 - فصل دوم: معادلات خط و صفحه (ق ...

بحث امروزمون میره به سراغ معادلۀ صفحه در فضا، انواع حالات مشخص کردن معادلۀ صفحه در فضا رو به شما میگ ...

فیلم جلسه 18 - فصل دوم: معادلات خط و صفحه( ق ...

بحث امروز ما راجع به بررسی معادلات خط و صفحه هست، که رو موضوعات بررسی وضعیت خط و صفحه و همچنین زاویه ...

فیلم جلسه 19 - فصل دوم: معادلات خط و صفحه (ق ...

بحث امروزمون بحث بسیار مهمی تو بررسی معادلات خط و صفحه هست ما اول فاصله نقطه از خط بعد فاصله نقطه به ...

فیلم جلسه 20 - فصل دوم: معادلات خط و صفحه (ق ...

 بحث امروزمون ادامه بررسی معادله خط و صفحه تو فضاست اختصاص داره به موضوعاتدو خط متنافر، اعم از راستا ...

فیلم جلسه 21 - فصل دوم: معادلات خط و صفحه (ق ...

بحث امروزمون جزو مباحث تکمیلی فصل خط و صفحه هستش. ابتدا قرینۀ خط و صفحه رو در مورد یک نقطه با هم برر ...

فیلم جلسه 22 - حل تست های فصل دوم

بحث امروزمون آخرین جلسه هندسه تحلیلی اختصاص میدیم به حل تست مخصوصا تست هایی که یه مقدار طراحیش ویژست ...

فیلم جلسه 23 - مقاطع مخروطی (قسمت اول)، دایر ...

تو این جلسه مفاهیم اولیه دایره رو ید میکیریم چن تا مثال اولیه و پایه رو براتون حل میکنم یه مقدار هم ...

فیلم جلسه 25 - مقاطع مخروطی (قسمت سوم)، دایر ...

بحث امروزمون ادامه موضوع دایره هستش مباحث خیلی خوبی رو امروز مطرح میشه از وضعیت دو دایره نسبت به هم ...

فیلم جلسه 26 - دایره (قسمت چهارم)، حل تست

بحث امروزمون تو مقاطع مخروطی اختصاص داره به حل تست تو مبحث دایره، امروز فقط براتون تست حل میکنیم و ن ...

فیلم جلسه 27 - فصل سوم: مقاطع مخروطی (قسمت ا ...

بحث امروزمون ادامه مقاطع مخروطی جلسه اول بیضی هستش امروز تعریف بیضی رو به شما میگیم پارامتر های بیضی ...

فیلم جلسه 28 - فصل سوم: مقاطع مخروطی (قسمت ش ...

بحث امروزمون ادامه مباحث بیضی از مقاطع مخروطی هستش تعارف بیضی و نکات اولیش رو ثبلا گفتیم امروز می خو ...

فیلم جلسه 29 - فصل سوم: مقاطع مخروطی (قسمت ه ...

بحث امروزمون در ادامه مقاطع مخروطی اختصاص داره به هذلولی تعاریفش پارامترها و معادله هذلولی اولین چیز ...

فیلم جلسه 30 - فصل سوم: مقاطع مخروطی (قسمت ه ...

اصل کاری که اینجا می خوایم بکنیم و روشم اتکا بدیم بحث مجانب های هذلولی و نکاتی که مربط بهشه و انواع ...

فیلم جلسه 31 - فصل سوم: مقاطع مخروطی (قسمت ن ...

امروز اختصاص داره به حل تست از مبحث هذلولی شما باید دو تا فیلم قبلی رو کامل دیده باشین نکات رو تجزیه ...

فیلم جلسه 32 - فصل سوم: مقاطع مخروطی (قسمت د ...

امروز در ادامه بحث مقاطع مخروطی میرسیم به مورد سهمی ساده ترین سوالاتی هست که تو مقاطع مخروطی مطرح می ...

فیلم جلسه 33 - فصل سوم: مقاطع مخروطی (قسمت ی ...

 جلسه دوم سهمی رو میریم که ادامه بدیم با حل تست های ویژه  سهمی نکات نکاتش تکراری میشه و راحت می تونی ...

فیلم جلسه 34 - فصل سوم: مقاطع مخروطی (قسمت د ...

امروز در زمینۀ یافتن معادلۀ مکان هندسی با شما صحبت می کنیم. مکان هندسی ای که با تعاریف اصلی منطبق نی ...

فیلم جلسه 35 - فصل سوم: مقاطع مخروطی (قسمت س ...

مبحث امروزمون بنظرم مبحث مهمیه و به احتمال قوی توی کنکور سراسری هم ازش تست خواهیم داشت و مقطع مقاطع ...

فیلم جلسه 36 - فصل چهارم: ماتریس و خواص آن ( ...

جلسه امروزمون اولین جلسه بحث ماتریس هستش اختصاص داره به مقدمات مفاهیم ماتریس تعاریف اولیه رو به شما ...

فیلم جلسه 37 - فصل چهارم: ماتریس و خواص آن ( ...

بحث امروزمون ادامۀ موضوع ماتریس هستش، اختصاص داره به محاسبۀ توان های ماتریس، همچنین عملیات توان ها و ...

فیلم جلسه 38 - فصل چهارم: ماتریس و خواص آن ( ...

بحث امروزمون اختصاص داره به ماتریس، موضوع ترانهاده کردن ماتریس و ماتریس های متقارن و ماتریس های پادم ...

فیلم جلسه 40 - فصل چهارم: ماتریس و خواص آن ( ...

مبحث امروزمون دترمینان و ویژگی های اونه، ابتدا دترمینان دو در دو رو داریم که چند مثال ازش حل می کنیم ...

فیلم جلسه 41 - فصل چهارم: ماتریس و خواص آن ( ...

جلسۀ دوم دترمینان هستیم و قواعد دترمینان رو گفتیم به شما و میخوایم مثال های کاربردی براتون حل کنیم و ...

فیلم جلسه 42 - فصل چهارم :ماتریس و خواص آن(ق ...

ماتریس وارون پذیر (قسمت اول):مفهوم ماتریس وارون و محاسباتی که در ماتریس وارون دو در دو میخواهیم انجا ...

فیلم جلسه 43 - فصل چهارم :ماتریس و خواص آن(ق ...

ماتریس وارون پذیر (قسمت دوم):وارون پیدا کردن در ماتریس های سه در سه که مقدماتی مانند ماتریس الحاقی و ...

فیلم جلسه 44 - فصل پنجم :حل دستگاه معادلات خ ...

فصل پنجم :حل دستگاه معادلات خطی (قسمت اول):بحث حل دستگاه سه در سه و اشاره کوچک به حل دستگاه دو در دو

فیلم جلسه 45 - فصل پنجم :حل دستگاه معادلات خ ...

حل دستگاه معادلات خطی (قسمت دوم):بحث حل دستگاه سه در سه که ادامه ماتریس افزوده هست