فیلم جلسه 26 - درس دوم عربی (3):معتلات (قسمت چهارم)، اعلال ناقص (قسمت دوم)

محسن  آهویی
محسن آهویی

عربی صفر تا صد کنکور نظام قدیم (97-1396) محسن آهویی

قسمت آخر بحث اعلال قسمت امر و جزم فعل ناقص و صیغه های دو قلو و نکته های خیلی مهم تو بحث این که اگر به فعل مضارعی بخواد منصوب بشه تو ناقص ها بخواد منصوب بشه اعرابش چه جوریه می خوایم در مورد این ها صحبت کنیم 

لینک های مستقیم دانلود این فیلم

فیلم ها عربی صفر تا صد کنکور نظام قدیم (97-1396) محسن آهویی

Loading

فیلم جلسه 1 - درس اول عربی(2): معرفه و نکره ...

در این قسمت به معرفه و نکره می پردازیم. البته در این جلسه فقط به معرفۀ اسم علم، ضمایر و اسم های اشار ...

فیلم جلسه 2 - درس اول عربی(2): معرفه و نکره ...

در این قسمت می پردازیم به ادامۀ بحث معارف، معرفۀ به اسم موصول، معرفه به ال و معرفۀ به اضافه. در معرف ...

فیلم جلسه 3 - انواع اعراب اسم (قسمت اول)

در این قسمت می پردازیم به بحث بسیار مهمه اعراب. اعراب های فرعی و و اعراب های اصلی  در اعراب های فرعی ...

فیلم جلسه 4 - انواع اعراب اسم(قسمت دوم)

ىر قسمت ىوم از اعراب های فرعی قسمت حرکتی که مربوط به اسماء غیر منصرف هست رو براتون تدریس می کنیم.

فیلم جلسه 5 - انواع اعراب اسم(قسمت سوم)

اسم اگر در ذهنتون باشه اعرابش ، اعراب ظاهری بود، محلی و تقدیری بود. اعراب ظاهری به دو قسمت اصلی و فر ...

فیلم جلسه 6 - ترکیب وصفی و ترکیب اضافی (قسمت ...

در این درس درس پنجم عربی دو رو بررسی میکنیم، درس پنج اختصاص داره به صفت و مضاف الیهنف نکات مضاف الیه ...

فیلم جلسه 7 - ترکیب وصفی (قسمت دوم)، جملۀ وص ...

این درس در ادامۀ درس صفت هستش، در جلسه پیش صفت مفرد رو درس دادیم و انواعش رو گفتیم. در این درس در مو ...

فیلم جلسه 8 - اعراب فعل مضارع( قسمت اول) - د ...

در این قسمت از درسمون میرسیم به اعراب فعل مضارع، اعراب فعل مضارع بحث بسیار مهمی هست، تو سوال های کنک ...

فیلم جلسه 9 - اعراب فعل مضارع (قسمت دوم)، در ...

یه مقدار از اعراب فعل مضارع مونده ابنتدا نکات اعراب فعل های مضارع رو خدمتتون عرض میکنم و بعد از نکته ...

فیلم جلسه 10 - درس هشتم: عربی(2): معلوم و مج ...

تو این درس ما می خوایم در مورد معلوم و مجهول صحبت کنیم، معلوم و مجهول از بحث های مهم کنکوره که تقریب ...

فیلم جلسه 11 - درس نهم و دهم عربی(2) نواسخ ( ...

رسیدیم به درس های انتهایی کتاب عربی(2) که بسیار مهم هستند. بحث نواسخ  از جمله بحثاییه که هم قواعد و ...

فیلم جلسه 12 - درس نهم و دهم عربی(2) نواسخ ( ...

بعد از اینکه افعال ناقصه رو شناختیم، نوبت میرسه به اینکه نکات یک سری نکات رو بهتون بگم. تو این قسمت ...

فیلم جلسه 13 - درس نهم و دهم عربی (۲):نواسخ ...

آخرین درس از عربی دو قست آخر نواسخ حروف مشبهٌ بالفعل و لای نفی جنس، این درس ها از درس هایی هست که تو ...

فیلم جلسه 14 - درس سوم عربی 3: مفاعیل (قسمت ...

بعد از این که فیلم ها رو میبینید حتما برید سراغ تست زدن که انشاالله تو هر بحثی بتونید قوی بشید عربی ...

فیلم جلسه 15 - درس سوم عربی 3: مفاعیل (قسمت ...

درس سوم عربی 3: مفاعیل (قسمت دوم)، مفعول فیه

فیلم جلسه 16 - درس چهارم عربی(3): حال

به مبحث حال رسیدیم، مبحث مهم عربی(3) در عین حال هر سال سوالهایی ازش مطرح شده در شکل های مختلف، بحث ر ...

فیلم جلسه 17 - درس پنجم عربی(3): تمییز

رسیدم به مباحث منصوبات سال سوم، ب بحث تمییز، تمییزی که به معنی ممیز هستش. ممیز یعنی چی؟ مثل این میمو ...

فیلم جلسه 18 - درس ششم عربی(3): استثناء

رسیدیم به بحث استثناء که خیلی مهم و اکثر سال ها سوال کنکور داشتیم و این بحثی که دارم میگم این بحث خی ...

فیلم جلسه 19 - درس هفتم عربی(3): منادی (قسمت ...

رسیدیم به بحث آخر عربی سه مبحث منادی بحث بسیار راحت انواع منادی را بهتون میگیم و معمولا هم یک تست تو ...

فیلم جلسه 20 - درس هفتم عربی (۳):منادی (قسمت ...

انواع منادی را بهتون میگیم تو این جلسه و معمولا هم یک تست از منادی تو کنکور داریم 

فیلم جلسه 21 - تست های درس سوم عربی(3) (قسمت ...

در این درس می خوایم تست های مفعول مطلق  رو بگیم، مفعول مطلق اگه یادتون باشه به دو دست تقسیم میشد، مف ...

فیلم جلسه 22 - تست های درس سوم عربی(3) (قسمت ...

تست های مفعولٌ فیه رو توصیه میکنم ابتدا از سایت بردارید و خودتون قبلش کار کنید و دفعۀ بعد با فیلم تس ...

فیلم جلسه 23 - درس اول عربی (3): معتلات (قسم ...

رسیدیم به بحث شیرین معتل از نظر خیلیا، بحث معتل بحث بسیار مهمیه، خیلی سال ها تو کنکور سوال مستقیم دا ...

فیلم جلسه 24 - درس اول عربی (3): معتلات (قسم ...

قسمت اعلال اجوف، بحث های معتلات در فعل اجوف تو قسمت ماضی، مضارع، امر و جذمشو در نهایت می خوایم فعل ه ...

فیلم جلسه 25 - درس دوم عربی (3):معتلات (قسمت ...

قسمت بعدی بحث اعلال رسیدیم به بحث اعلال ناقص، تو این فیلم می خوایم قسمت ماضی و مضارع ناقص رو بررسی ک ...

فیلم جلسه 26 - درس دوم عربی (3):معتلات (قسمت ...

قسمت آخر بحث اعلال قسمت امر و جزم فعل ناقص و صیغه های دو قلو و نکته های خیلی مهم تو بحث این که اگر ب ...