فیلم ها صفر تا صد حسابان یازدهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 34 - فصل پنجم: حد و پیوستگی (قسمت اول)، همسایگی و فرآیند حد (قسمت اول)

بحث امروزمون حد هستش آخرین فصل های حسابان ما تو این قسمت همسایگی رو برای شما تعریف می کنیم همسایگی متقارن و چنین میریم سراغ حد گیری اونم حد گیری هایی که از روی نمودار ما می خوایم انجام بدیم یه مثال مهم هم در انتها حل می کنیم 

لینک های مستقیم دانلود این فیلم