فیلم ها کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) محمد امین نباخته

فیلم جلسه 64 - فصل چهارم: کاربرد مشتق (قسمت چهارم)، تقعر و عطف (قسمت اول)

تو این جلسه بحث تقعر و عطف رو شروع می کنیم راجع به تقعر صحبت می کنیم این که چه رابطه ای با مشتق داره و مثال ها و تست های زیادی ازش حل میکنیم و بعد از اون تو جلسه بعدی به موضوع عطف میرسیم که در حقیقت پایه اش تقعر و عطف هستش