فیلم ها صفر تا صد زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) عباس راستی بروجنی

فیلم جلسه 34 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت چهارم)، گفتار۲: میتوز (قسمت دوم)

در این جلسه قصد دارم درباره اینکه تنظیم یاخته ای یک فرایند تنظیم شده است صحبت بکنم و اینکه تنظیش توسط عوامل محیطی و عوامل شیمیایی از جمله پروتئین ها میتونه صورت بگیره، در اثر پیوند بی رویه یاخته ها سرطان به وجود میاد که انواعش رو برای شما توضیح میدم

لینک های مستقیم دانلود این فیلم