فیلم ها صفر تا صد زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) عباس راستی بروجنی

فیلم جلسه 33 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت سوم)، گفتار۲: میتوز (قسمت اول)

رسیدیم به گفتار دوم تحت عنوان میتوز از فصل ششم زیست یازدهم، در این جلسه می خوام میتوز و مراحل میتوز رو براتون توضیح بدم و در پایان میتوز میدانیم که میتوز سلول ها وقتی دو تا سلول کامل می خوان بشن سیتو کینز درشون اتفاق بیوفته پس میتوز و مراحل آن را و فرآیند سیتوکینز رو برای شما تدریس می کنم 

لینک های مستقیم دانلود این فیلم