فیلم ها صفر تا صد شیمی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) مهدی صنیعی

فیلم جلسه 91 - فصل چهارم شیمی پیش: الکتروشیمی(قسمت هفتم)، سلول الکترولیتی برقکافت

ما تو این جلسه راجع به یکی از بخش های بسیار مهم فصل چهار پیش دانشگاهی می خوایم صحبت کنیم و اونم بحث برقکافت در سلول های الکترولیتی هست، تو این جلسه کلا برقکافت آب، برقکافت مربوط به سدیم کلرید مذاب و محلول غلیظ سدیم کلرید بررسی میشن