فیلم ها صفر تا صد زیست شناسی دهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) جلال موقاری

فیلم جلسه 76 - فصل هفتم: جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت ششم)، گفتار دوم: جانداران موثر در تغذیه گیاهی (قسمت سوم)

امروز آخرین جلسه گفتار دو هست، بحث گیاهان انگل، گیاهان حشره خوار این ها رو براتون میگم با تمام نکاتش و در انتهای بحث یه جمع بندی کامل از گفتار دو خواهیم داشت

فیلم های مرتبط:
تورق سریع زیست شناسی دهم جلال موقاری؛ جلسه 20
کارگاه نکته و تست زیست شناسی دهم جلال موقاری؛ جلسه 20

آرشآرش