فیلم ها صفر تا صد شیمی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) مهدی صنیعی

فیلم جلسه 89 - فصل چهارم شیمی پیش: الکتروشیمی(قسمت پنجم)، پتانسیل کاهش استاندارد و کاربردهای آن

آرشآرش