فیلم ها صفر تا صد شیمی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) مهدی صنیعی

فیلم جلسه 88 - فصل چهارم شیمی پیش: الکتروشیمی(قسمت چهارم)، سلول های الکتروشیمیایی

تو این جلسه می خوایم راجع به سلول های الکتروشیمی با شما صحبت کنیم و اینجا می خوایم راجع به بسیاری از مفهامی که داریم راجع به آند و کاتد تو سلول های الکترو شیمیایی کامل با هم حرف بزنیم 

لینک های مستقیم دانلود این فیلم