فیلم ها صفر تا صد زیست شناسی دهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) جلال موقاری

Loading
کلیپ صفر معرفی زیست سال دهم

فیلم جلسه 0 - کلیپ صفر معرفی زیست سال دهم

فیلم ها و دوره های مرتبط: تورق سریع زیست شناسی سال دهم؛ جلال موقاریکارگاه تست زیست شناسی سال دهم؛ جل ...
فصل 1: زیست شناسی، دیروز، امروز و فردا (قسمت 1)-گفتار1: زیست شناسی چیست؟

فیلم جلسه 1 - فصل 1: زیست شناسی، دیروز، امرو ...

فصا اول گفتار یک زیست شناسی رو شروع میکنیم، کلا بچه ها فصل اول خیلی آنچنان نکات سنگینی رو نداره ولی ...
فصل 1: زیست شناسی، دیروز، امروز و فردا (قسمت 2)-گفتار2: زیست شناسی نوین

فیلم جلسه 2 - فصل 1: زیست شناسی، دیروز، امرو ...

ادامه فصل 1 تا پایانفیلم های مرتبط:تورق سریع زیست شناسی دهم جلال موقاری؛ جلسه 1کارگاه نکته و تست زیس ...
فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قسمت اول)

فیلم جلسه 3 - فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قسم ...

گفتار 1: یاخته و بافت جانوری (قسمت اول)فیلم های مرتبط:تورق سریع زیست شناسی دهم جلال موقاری؛ جلسه 2کا ...
فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قسمت دوم)

فیلم جلسه 4 - فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قسم ...

گفتار 1: یاخته و بافت جانوری (قسمت دوم)فیلم های مرتبط:تورق سریع زیست شناسی دهم جلال موقاری؛ جلسه 2کا ...
فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قسمت سوم)

فیلم جلسه 5 - فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قسم ...

گفتار 1: یاخته و بافت جانوری (قسمت سوم)فیلم های مرتبط:تورق سریع زیست شناسی دهم جلال موقاری؛ جلسه 2کا ...
فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 6 - فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قسم ...

گفتار 1: یاخته و بافت جانوری (قسمت چهارم)فیلم های مرتبط:تورق سریع زیست شناسی دهم جلال موقاری؛ جلسه 2 ...
فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 7 - فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قسم ...

گفتار 1: یاخته و بافت جانوری (قسمت پنجم)فیلم های مرتبط:تورق سریع زیست شناسی دهم جلال موقاری؛ جلسه 2ک ...
فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قسمت ششم)، گفتار دوم :ساختار و عملکرد لوله گوارش (قسمت اول)

فیلم جلسه 8 - فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قسم ...

گفتار 2: ساختار و عملکرد لولۀ گوارش (قسمت اول)فیلم های مرتبط:تورق سریع زیست شناسی دهم جلال موقاری؛ ج ...
فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قسمت هفتم)، گفتار دوم :ساختار و عملکرد لوله گوارش (قسمت دوم)

فیلم جلسه 9 - فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قسم ...

بحث امروز یه تیکه از بحث لایه مخاطی مونده بود این جلسه انشاءالله میگیم و حرکات لوله گوارشی کامل با ه ...
فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قسمت هشتم)، گفتار دوم : ساختار و عملکرد لوله گوارش (قسمت سوم)

فیلم جلسه 10 - فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قس ...

امروز گوارش در دهان رو توضیح میدیم بعد ریفلاکس رو میگیم البته قبلش بلع رو توضیح میدم، تو بحث بلع بچه ...
فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قسمت نهم)، گوارش و عملکرد لوله گوارش (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 11 - فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قس ...

با ادامه جلسه قبل در خدمتتون هستیم از اینجا به بعد خط به خط کتاب خودتونو میریم امروز خیلی مباحث خوبی ...
فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قسمت دهم)، گوارش و عملکرد لوله گوارش (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 12 - فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قس ...

امروز گوارش در روده باریک رو بررسی میکنیم شیره روده باریک، اصلا میبینیم روده باریک چی کار میکنه، حرک ...
فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قسمت یازدهم)، گفتار دوم: ساختار و عملکرد لوله گوارش (قسمت ششم)

فیلم جلسه 13 - فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قس ...

امروزم نکات درجه یک براتون داریم که این نکات رو حتما یادداشت کنید چند تا شکله که با هم تحلیل میکنیم، ...
فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قسمت دوازدهم)، گوارش و عملکرد لوله گوارش (قسمت هفتم)

فیلم جلسه 14 - فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قس ...

امروز در مورد گوارش چربی ها صحبت میکنیم کولونوسکوپی و آندوسکوپی رو میگیم و چون دیگه گفتار دو امروز ت ...
فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قسمت سیزدهم)، گفتار سوم: جذب مواد و تنظیم فعالیت ها دستگاه گوارش (قسمت اول)

فیلم جلسه 15 - فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قس ...

امروز میریم سراغ مباحث خیلیییییییییییییییییی مهم، بحث جذب که مکان اصلیش تو روده باریک هست، ساختار لو ...
فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قسمت چهاردهم)، گفتار سوم: جذب مواد و تنظیم فعالیت ها دستگاه گوارش (قسمت دوم)

فیلم جلسه 16 - فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قس ...

ابن جلسه هم خیلی نکات درجه یکی داریم مبحث جذب لیپید ها رو میگیم، جذب آب جذب مواد معدنی رو میگیم، جذب ...
فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قسمت پانزدهم)، گفتار سوم: جذب مواد و تنظیم فعالیت ها دستگاه گوارش (قسمت سوم)

فیلم جلسه 17 - فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قس ...

امروز گفتار سه رو به امید خدا تمومش میکنیم بحث گردش خون در دستگاه گوارش و بحث تنظیم کننده و دستگاه ع ...
فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قسمت شانزدهم)، گفتار چهارم: گوارش در جانداران (قسمت اول)

فیلم جلسه 18 - فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قس ...

امروز گفتار چهارم رو به امید خدا شروع میکنیم من نکات جامع و کاملی رو در رابطه با جانداران ، مرجان ها ...
فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قسمت هفدهم)، گفتار چهارم: گوارش در جانداران (قسمت دوم)

فیلم جلسه 19 - فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قس ...

این جلسه میریم سراغ اون سه تا از جانوران دو وست داشتنیمون ملخ، کرم خاکی و پرنده دانه خوار هر نکته ای ...
فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قسمت هجدهم)، گفتار چهارم: گوارش در جانداران (قسمت سوم)

فیلم جلسه 20 - فصل دوم: گوارش و جذب مواد (قس ...

امروز یه جمع بندی کامل از پساانداران دارین با تمام نکاتش با تمام مسیرش دونه به دونه میریم جلو و امرو ...
فصل سوم: تبادل های گازی (قسمت اول)، گفتار اول: ساز و کار دستگاه تنفسی در انسان (قسمت اول)

فیلم جلسه 21 - فصل سوم: تبادل های گازی (قسمت ...

امروز دیگه استارت فصل سه دستگاه تنفس رو میزنیم خیلی فصل دوست داشتنیی هستش و واقعا آسونی هستش، امروز ...
فصل سوم: تبادل های گازی (قسمت دوم)، گفتار اول: ساز و کار دستگاه تنفسی در انسان (قسمت دوم)

فیلم جلسه 22 - فصل سوم: تبادل های گازی (قسمت ...

امروز ادامه میدیم بحث بخش های هادی رو چون چند تا نکته ریز تو متنم هستش، متن رو می خونیم و کامل می کن ...
فصل سوم: تبادل های گازی (قسمت سوم)، گفتار اول: ساز و کار دستگاه تنفسی در انسان (قسمت سوم)

فیلم جلسه 23 - فصل سوم: تبادل های گازی (قسمت ...

امروز این گفتار یک رو تموم میکنیم این جلسه یه جمع بندی می کنم از بحث حمل گاز ها در خون فیلم های مرتب ...
فصل سوم: تبادل های گازی (قسمت چهارم)، گفتار دوم: تهویه ششی (قسمت اول)

فیلم جلسه 24 - فصل سوم: تبادل های گازی (قسمت ...

ماروز استار گفتار دو رو میزنیم، ساختار شش ها رو با هم بررسی می کنیم فعالیت دم و بازدم رو با نکاتش با ...
فصل سوم: تبادل های گازی (قسمت پنجم)، گفتار دوم: تهویه ششی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 25 - فصل سوم: تبادل های گازی (قسمت ...

امروز ادامه میدیم گفتار دو رو حالا بحث حجم های تنفسی رو میگم، یه دونه جدول توپ رو براتون دارم من بیش ...
فصل سوم: تبادل های گازی (قسمت ششم)،گفتار دوم: تهویه ششی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 26 - فصل سوم: تبادل های گازی (قسمت ...

این جلسه میریم سراغ تنظیم تنفس، چون به بحث اعصاب دستگاه تنفسی میرسه دیگه کامل با نکاتش و تحلیل شکلاش ...
فصل سوم: تبادل های گازی (قسمت هفتم)،تنوع تبادلات گازی

فیلم جلسه 27 - فصل سوم: تبادل های گازی (قسمت ...

این جلسه کل گفتار سه رو در خدمتتون هستیم انواع تنفس رو میبنیم در جانواران مختلف پوستی، تنفسی، ششی و ...
فصل چهارم: گردش مواد در بدن (قسمت اول)، گفتار اول: قلب (قسمت اول)

فیلم جلسه 28 - فصل چهارم: گردش مواد در بدن ( ...

مروز استارت فصل چهار رو میزنیم، نکته ای که خیلی مهمه اینه بهتون گفته بودم دو تا فصل بسیار مهم تو سال ...
فصل چهارم: گردش مواد در بدن (قسمت دوم)، گفتار اول: قلب (قسمت دوم)

فیلم جلسه 29 - فصل چهارم: گردش مواد در بدن ( ...

این جلسه شروع میکنیم بحث قلب رو خیلی دقیق تر میریم جلو به خصوص در این قسمت بحث ساختار بافتی قلب لایه ...
فصل چهارم: گردش مواد در بدن (قسمت سوم)، گفتار اول: قلب (قسمت سوم)

فیلم جلسه 30 - فصل چهارم: گردش مواد در بدن ( ...

امروز بحث ساختار ماهیچه قلب رو باهم داریم بعد میریم بحث شبکه و قلب که خیلی مهمه بخصوص تو تست ها و بع ...
فصل چهارم: گردش مواد در بدن (قسمت چهارم)، گفتار اول: قلب (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 31 - فصل چهارم: گردش مواد در بدن ( ...

امروز گفتار یک رو تموم میکنیم، یه فعالیت درجه یک داریم اون رو براتون بررسی می کنیم من نکات مربوط به ...
فصل چهارم: گردش مواد در بدن (قسمت پنجم)،گفتار دوم: رگ ها (قسمت اول)

فیلم جلسه 32 - فصل چهارم: گردش مواد در بدن ( ...

امروز یه نکته مونده بود از گفتار یک خودم حواسم هست امروز اون رو بهتون میگم گفتار دوم رو شروع می کنیم ...
فصل چهارم: گردش مواد در بدن (قسمت ششم)،گفتار دوم: رگ ها (قسمت دوم)

فیلم جلسه 33 - فصل چهارم: گردش مواد در بدن ( ...

امروز بحث سرخ رگ رو داریم، بحث فشار خون رو خدمتتون خواهم گفت انشاالله که امروز هم نکات امروز بدردتون ...
فصل چهارم: گردش مواد در بدن (قسمت هفتم)، گفتار دوم: رگ ها (قسمت سوم)

فیلم جلسه 34 - فصل چهارم: گردش مواد در بدن ( ...

امروز بحث مویرگ ها رو میگیم، دسته بندی مویرگ ها رو با تمام نکاتش ریز به ریر می گیم و همه نکاتش رو می ...
فصل چهارم: گردش مواد در بدن (قسمت هشتم)، گفتار دوم: رگ ها (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 35 - فصل چهارم: گردش مواد در بدن ( ...

یه خواهشی که دارم همین الان این کلیپو چند بار ببنید  چون بحث خیلی مهمیه، ما امروز بحث تبادلات مویرگ ...
فصل چهارم: گردش مواد در بدن (قسمت نهم)، گفتار دوم: رگ ها (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 36 - فصل چهارم: گردش مواد در بدن ( ...

امروز دستگاه لنفی رو با هم داریم با تمام نکاتش و تحلیله شکل که شکله خیلی قشنگیه بعد میریم بحث تنظیم ...
فصل چهارم: گردش مواد در بدن (قسمت دهم)، گفتار دوم: رگ ها (قسمت ششم)

فیلم جلسه 37 - فصل چهارم: گردش مواد در بدن ( ...

امروز دیگه بحث گفتار دوم رو جمع میکنیم مبحثی که مربوط یه ترم اول هست امروز دیگه تموم میشهفیلم های مر ...
فصل چهارم: گردش مواد در بدن (قسمت یازدهم)، گفتار سوم: خون (قسمت اول)

فیلم جلسه 38 - فصل چهارم: گردش مواد در بدن ( ...

ترم دوم رو شروع می کنیم امروز جلسه اول از ترم دوم میریم سراغ گفتار سه فصل چهارم فصل خون نکاتش رو کام ...
فصل چهارم: گردش مواد در بدن (قسمت دوازدهم)، گفتار سوم: خون (قسمت دوم)

فیلم جلسه 39 - فصل چهارم: گردش مواد در بدن ( ...

امروز یه صحبت کاملی داریم از اینکه سلول های بنیادی برای ما میاد سلول های خونیمون رو میسازند گلبول ها ...
فصل چهارم: گردش مواد در بدن (قسمت سیزدهم)، گفتار سوم: خون (قسمت سوم)

فیلم جلسه 40 - فصل چهارم: گردش مواد در بدن ( ...

این جلسه اون یه تیکه که از متن بحث جلسه قبلیمون مونده رو می خونیم اون شکل رو یه تحلیل ریز می کنم برا ...
فصل چهارم:گردش مواد در بدن (قسمت چهاردهم)، گفتار سوم: خون (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 41 - فصل چهارم:گردش مواد در بدن (ق ...

امروز بحث گلبول سفید اون شکلی که داره رو یه تحلیل ریز می کنیم و شاید بحث اصلیمون میشه گفت در رابطه ب ...
فصل چهارم: گردش مواد در بدن (قسمت پانزدهم)، گفتار چهارم: تنوع گردش مواد در جانداران (قسمت اول)

فیلم جلسه 42 - فصل چهارم: گردش مواد در بدن ( ...

امروز گفتار چهار رو شروع میکنیم بحث تنوع گردش مواد در جانداران هست مرجان ها رو میگیم، کرم پهن رو میگ ...
فصل چهارم: گردش مواد در بدن (قسمت شانزدهم)، گفتار چهارم: تنوع گردش مواد در جانداران (قسمت دوم)

فیلم جلسه 43 - فصل چهارم: گردش مواد در بدن ( ...

این جلسه سامانه گردش باز و بسته رو خدمتتون میگم کرم خاکی رو هم تحلیلش می کنیم در این جلسه نکاتی هست ...
فصل چهارم: تنوع گردش مواد در بدن (قسمت هفدهم)، گفتار چهارم: تنوع گردش مواد در جانداران (قسمت سوم)

فیلم جلسه 44 - فصل چهارم: تنوع گردش مواد در ...

امروز آخرین جلسه فصل چهارم رو هست که تموم میشه گردش خون در مهره داران رو بررسی می کنیم که نکات خیلی ...
فصل پنجم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت اول)، گفتار اول: هم ایستایی و کلیه ها (قسمت اول)

فیلم جلسه 45 - فصل پنجم: تنظیم اسمزی و دفع م ...

فصل سوم کلیه رو شروع میکنیم  که هم مباحثش خیلی شیرین و آسونه هم خیلی براتون مفیده این جلسه بیشتر صحب ...
فصل پنجم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت دوم)، گفتار اول: هم ایستایی و کلیه ها (قسمت دوم)

فیلم جلسه 46 - فصل پنجم: تنظیم اسمزی و دفع م ...

امروز بحث کلیه رو میبریم جلوتر در رابطه با موقعیت کلیسه ها صحبت می کنیم کیا ازشون حفاظت می کنن و نکا ...
فصل پنجم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت سوم)، گفتار اول: هم ایستایی و کلیه ها (قسمت سوم)

فیلم جلسه 47 - فصل پنجم: تنظیم اسمزی و دفع م ...

امروز دیگه گفتار یک رو جمع می کنیم شاید میشه گفت مهم ترین نکات گفتار یک این جلسه بهتون گفته میشه، مب ...
فصل پنجم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت چهارم)، گفتار دوم: فرآیند تشکیل ادرار (قسمت اول)

فیلم جلسه 48 - فصل پنجم: تنظیم اسمزی و دفع م ...

امروز گفتار دو رو شروع میکنیم بحث مرحله اول تشکیل ادرار رو کامل با هم داریم تمام نکاتش رو خدمتتون می ...
فصل پنجم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت پنجم)، گفتار دوم: فرآیند تشکیل ادرار (قسمت دوم)

فیلم جلسه 49 - فصل پنجم: تنظیم اسمزی و دفع م ...

امروز خیلی بحث مهمی داریم بحث باز جذب، بحث ترشح کامل با نکاتش بهتون میگم یه جونم به این تخته هم تو ا ...
فصل پنجم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت ششم)، گفتار دوم: فرآیند تشکیل ادرار (قسمت سوم)

فیلم جلسه 50 - فصل پنجم: تنظیم اسمزی و دفع م ...

تو این جلسه دیگه این ادرار که انقدر زحمت کشیدیم تو مراحل مختلف ساختیمش می خوایم بریزیمش بیرون و مباح ...
فصل پنجم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت هفتم)، گفتار دوم: فرآیند تشکیل ادرار (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 51 - فصل پنجم: تنظیم اسمزی و دفع م ...

امروز میریم ببنیم که تو ادرار چه موادی هست ترکیب شیمیایی ادرار رو بررسی می کنیم و بحث تنظیم آب رو دا ...
فصل پنجم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت هشتم)، گفتار سوم: تنوع دفع و تنظیم اسمزی (قسمت اول)

فیلم جلسه 52 - فصل پنجم: تنظیم اسمزی و دفع م ...

امروز گفتار سه رو با هم شروع می کنیم فقط قبل از اینکه گفتار سه رو براتون شروع کنم یه جمع بندی ریز هم ...
فصل پنجم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت نهم)، گفتار سوم: تنوع دفع و تنظیم اسمزی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 53 - فصل پنجم: تنظیم اسمزی و دفع م ...

این جلسه سه تا بحث مهم با تمام نکاتش و همه چیز بهتون خواهم گفت، بحث متانفریدی، بحث غدد شاخکی  و بحث ...
فصل پنجم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد (قسمت دهم)، گفتار سوم: تنوع دفع و تنظیم اسمزی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 54 - فصل پنجم: تنظیم اسمزی و دفع م ...

امروز دیگه فصل پنج رو تمومش می کنیم امروز نکات خوبی رو بچه ها بهتون می گم و پای تخته براتون می نویسم ...
فصل ششم: از یاخته تا گیاه (قسمت اول)، گفتار اول: ویژگی یاخته های گیاهی (قسمت اول)

فیلم جلسه 55 - فصل ششم: از یاخته تا گیاه (قس ...

میریم سراغ فصل ششرو شروع کنیم یه سری نکته می خوام بهتون بگم مقدماتیه که تو علومتون خوندین و با هم مر ...
فصل ششم: از یاخته تا گیاه (قسمت دوم)، گفتار اول: ویژگی یاخته های گیاهی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 56 - فصل ششم: از یاخته تا گیاه (قس ...

این جلسه شاید بدون تعارف بگیم یدونه از مهم ترین جلسات بحث گیاهیمونه خیلی نکته و کلید واژه میگم و این ...
فصل ششم: از یاخته تا گیاه (قسمت سوم)، گفتار اول: ویژگی یاخته های گیاهی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 57 - فصل ششم: از یاخته تا گیاه (قس ...

امروز یه بحث کاملی براتون میگم از بحث پلامودسم و بحث لان و اینکه سلول زنده چه جوریه سلول مرده گیاهی ...
فصل ششم:از یاخته تا گیاه (قسمت چهارم)، گفتار اول: ویژگی های یاخته های گیاهی (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 58 - فصل ششم:از یاخته تا گیاه (قسم ...

امروز ادامه میدیم بحث گیاهیمون رو امروز جلو میریم و بحث تغییرا دیواره رو براتون میگم و واکوئل رو به ...
فصل ششم: از یاخته تا گیاه (قسمت پنجم)، گفتار اول: ویژگی یاخته های گیاهی (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 59 - فصل ششم: از یاخته تا گیاه (قس ...

امورز بحث گیاهی رو ادامه میدیم  بحث پلاسمولیز و تورژوسانس  و یه جدول در خدمتتون هستم نکاتش رو بهتون ...
فصل ششم: از یاخته تا گیاه (قسمت ششم)، گفتار اول: ویژگی یاخته های گیاهی (قسمت ششم)

فیلم جلسه 60 - فصل ششم: از یاخته تا گیاه (قس ...

امورز بحث گیاهیمون رو دو باره ادامه میدیم مباحثی خدمتتون عرص می کنم که خیلی مباحث پر نکته و مهمی هست ...
فصل ششم: از یاخته تا گیاه (قسمت هفتم)، گفتار اول: ویژگی یاخته های گیاهی (قسمت هفتم)

فیلم جلسه 61 - فصل ششم: از یاخته تا گیاه (قس ...

امروز دیگه آخرین قسمت گفتار یک هستش و گفتار یک امروز تموم میشه این هفت قسمتی که مربوط به گفتار یک بو ...
فصل ششم: از یاخته تا گیاه (قسمت هشتم)، گفتار دوم: سامانه های بافتی (قسمت اول)

فیلم جلسه 62 - فصل ششم: از یاخته تا گیاه (قس ...

 امروز گفتار دو را با هم شروع می کنیم یکم جلو میریم بحث روپوست و پیراپوست رو برای شما توضیح میدم یه ...
فصل ششم: از یاخته تا گیاه (قسمت نهم)، گفتار دوم: سامانه های بافتی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 63 - فصل ششم: از یاخته تا گیاه (قس ...

امروز یه تحلیل کامل داریم از اون جونم به این نمودار جلسه قبل که مونده بود و یحث سلولی های تمایز کنند ...
فصل ششم: از یاخته تا گیاه (قسمت دهم)، گفتار دوم: سامانه های بافتی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 64 - فصل ششم: از یاخته تا گیاه (قس ...

امروز یحث سامانه بافته زمینه ای رو شروع می کنیم که سه مدل دارند دو مدلش رو امروز با تمام نکاتش بهتون ...
فصل ششم: از یاخته تا گیاه (قسمت یازدهم)، گفتار دوم: سامانه های بافتی (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 65 - فصل ششم: از یاخته تا گیاه (قس ...

امروز بحث سامانه بافت زمینه ای رو یه جمع بندی درجه یک داریم یعنی امروز کلا این دومین سامانه بافتی ما ...
فصل ششم: از یاخته تا گیاه (قسمت دوازدهم)، گفتار دوم: سامانه های بافتی (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 66 - فصل ششم: از یاخته تا گیاه (قس ...

امروز آخرین جلسه بحث گفتار دوم هستش و نکات کامل آوند ها رو خدمتتون میگم آوند آبکش ، آوند چوبی همه رو ...
فصل ششم: از یاخته تا گیاه (قسمت یازدهم)، گفتار سوم: ساختار گیاهان (قسمت اول)

فیلم جلسه 67 - فصل ششم: از یاخته تا گیاه (قس ...

امروز گفتار سه فصل ششم رو شروع می کنیم بحث سرلاد رو با هم داریم یه سری نکات درجه یک بهتون می گم حتما ...
فصل ششم: از یاخته تا گیاه (قسمت دوازدهم)، گفتارسوم: ساختار گیاهان (قسمت دوم)

فیلم جلسه 68 - فصل ششم: از یاخته تا گیاه (قس ...

امروز تو این جلسمون تحلیل و شکافتن بررسی کردن فعالیت صفحه 104 و 105 ینی دیگه هر آنچه که نکات داره و ...
فصل ششم: از یاخته تا گیاه (قسمت سیزدهم)، گفتار سوم: ساختار گیاهان (قسمت سوم)

فیلم جلسه 69 - فصل ششم: از یاخته تا گیاه (قس ...

این جلسه پای تخته براتون یه دونه جدول درجه یک می کشم بعد رو اون جدول با هم بحث می کنیم می خوایم مقای ...
فصل ششم: از یاخته تا گیاه (قسمت چهاردهم)، گفتارسوم: گفتار سوم: ساختار گیاهان (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 70 - فصل ششم: از یاخته تا گیاه (قس ...

امروز فصل ششم و گفتار سه تموم میشه، تمام نکاتی که مربوط به بحث سرلاد پسین هست که خیلی بحث مهمیه رو ت ...
فصل هفتم: جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت اول)، گفتار اول: تغذیه گیاهی (قسمت اول)

فیلم جلسه 71 - فصل هفتم: جذب و انتقال مواد د ...

امروز فصشل هفت رو شروع می کنیم آخرین فصل کتاب و گفتار یکش ر و شروع می کنیم بحث خاک رو بهتون می گم بخ ...
فصل هفتم: جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت دوم)، گفتار اول: تغذیه گیاهی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 72 - فصل هفتم: جذب و انتقال مواد د ...

امروز بحث مهمه جذب نیتروژن و راه هاش رو براتون توضیح میدم، شکل رو تحلیل می کنیم و جذب فسفر هم با نکا ...
فصل هفتم: جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت سوم)، گفتار اول: تغذیه گیاهی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 73 - فصل هفتم: جذب و انتقال مواد د ...

امروز آخرین جلسه گفتار یکمون هست بحث کودها رو بهتون میگم؛ انواع کودها و نکاتش و بحث خاک رو بهتون میگ ...
فصل هفتم: جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت چهارم)، گفتار دوم: جانداران موثر در تغذیه گیاهی (قسمت اول)

فیلم جلسه 74 - فصل هفتم: جذب و انتقال مواد د ...

فیلم های مرتبط:تورق سریع زیست شناسی دهم جلال موقاری؛ جلسه 20کارگاه نکته و تست زیست شناسی دهم جلال مو ...
فصل هفتم: جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت پنجم)، گفتار دوم: جانداران موثر در تغذیه گیاهی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 75 - فصل هفتم: جذب و انتقال مواد د ...

امروز بحث همزیستی با باکتری  ریزوبیوم ها و سیانو باکتری ها رو کامل خدمتتون می گم  فیلم های مرتبط:تور ...
فصل هفتم: جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت ششم)، گفتار دوم: جانداران موثر در تغذیه گیاهی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 76 - فصل هفتم: جذب و انتقال مواد د ...

امروز آخرین جلسه گفتار دو هست، بحث گیاهان انگل، گیاهان حشره خوار این ها رو براتون میگم با تمام نکاتش ...
فصل هفتم: جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت هفتم)، گفتار سوم: انتقال مواد در گیاهان (قسمت اول)

فیلم جلسه 77 - فصل هفتم: جذب و انتقال مواد د ...

امروز گفتار آخر کتاب رو شروع می کنیم مباحث پتانسیل آب رو بهتون میگم و در مسیر کوتاه بحث پروتئین غشاء ...
فصل هفتم: جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت هشتم)، گفتار سوم: انتقال مواد در گیاهان (قسمت دوم)

فیلم جلسه 78 - فصل هفتم: جذب و انتقال مواد د ...

این جلسه خیلی بحث مهم و درجه یکی داریم؛ بجث روش هاست و مقایسه یاخته های درون پوستی خیلی نکات درجه یک ...
فصل هفتم: جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت نهم)، گفتار سوم: انتقال مواد در گیاهان (قسمت سوم)

فیلم جلسه 79 - فصل هفتم: جذب و انتقال مواد د ...

امروز بحث فشار ریشه ای و ابتدای بحث تعرق رو در خدمتتون دارم و تحلیل شکل شانزده و جمع بندی کلی هم به ...
فصل هفتم: جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت دهم)، گفتار سوم: انتقال مواد در گیاهان (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 80 - فصل هفتم: جذب و انتقال مواد د ...

امروز بحث مهمی داریم بحث چگونگی باز و بسته شدن روزنه و ساختارش رو بررسی میکنیم خیلی نکات مهمی داریمف ...
فصل هفتم: جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت یازدهم)، گفتار سوم: انتقال مواد در گیاهان (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 81 - فصل هفتم: جذب و انتقال مواد د ...

این جلسه بحثث تعریق رو داریم و عوامل موثر بر باز و بسته شدن روزنه ها که کلا با نککات و ترکیباتش برات ...
فصل هفتم: جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت دوازدهم)، گفتار سوم: انتقال مواد در گیاهان (قسمت ششم)

فیلم جلسه 82 - فصل هفتم: جذب و انتقال مواد د ...

حرکت شیره پرورده کامل و جامع براتون تحلیل می کنم و نکات پایانی کتاب رو با هم می خونیم فیلم های مرتبط ...

فیلم جلسه 72 - فصل هفتم: جذب و انتقال مواد در گیاهان (قسمت دوم)، گفتار اول: تغذیه گیاهی (قسمت دوم)