فیلم ها صفر تا صد شیمی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) مهدی صنیعی

فیلم جلسه 87 - فصل چهارم شیمی پیش: الکتروشیمی(قسمت سوم)، رقابت فلز ها

ما تو این جلسه می خاویم در مورد رقابت فلزات برای از دست دادن الکترون با هم صحبت کنیم و این که بعدش می خوایم راجع به نیم سلول حرف باهم بزنیم و نیم سلول رو تو این جلسه می خوام بهتون معرفی کنم و این که توضیحات اولیه راجع به انی که اگه دو تا نیم سلول به هم متصل بشن چه اتفاقی میوفته

لینک های مستقیم دانلود این فیلم