فیلم ها کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) محمد امین نباخته

فیلم جلسه 63 - فصل چهارم: کاربرد مشتق (قسمت ششم)، اکسترمم نسبی (قسمت دوم)

تو این جلسه در رابطه با اکسترمم های نسبی که قبلا صحبت کردیم و نحوه به دست اومدنش رو صحبت کردیم تست های بیشتری حل می کنیم و چند تا را حل جانبی برای بعضی از سوال ها سریع تر حل بشن ارائه می کنیم 

لینک های مستقیم دانلود این فیلم