فیلم ها مشاوره و برنامه ریزی مشاوره محمد علی امینی راد

فیلم جلسه 49 - پاسخ به سوالات مطرح شده در تخته خاک 37

همون اسدی:

یک ساله که پشت کنکوریم، کتابامو تا الان نخوندم ، وضعیتم تو دوران مدرسه بد بود، در حال حاظر زیره صفرم تو کتاب های ریاضی و فیزیک مشکل دارم، تقریبا نمی تونم درکشون کنم، مخصوصا ریاضیف موندم تو زمان باقی مونده چیکار کنم چیزی نمونده تا کنکور لطفا کمکم کنید