فیلم جلسه 19 - انتگرال (قسمت اول)

مهدی امینی راد
مهدی امینی راد

ریاضی تجربی نکته و تست کنکور نظام قدیم (97-1396) مهدی امینی راد

بچه ها  می خوایم شروع کنیم نکته و تست انتگرال رو تو این قسمت فرومل های انتگرال و مثال های سراسری چند سال گذشته رو براتون حل میکنیم 

لینک های مستقیم دانلود این فیلم

فیلم ها ریاضی تجربی نکته و تست کنکور نظام قدیم (97-1396) مهدی امینی راد

Loading
تست های احتمال(قسمت اول)

فیلم جلسه 1 - تست های احتمال(قسمت اول)

دوستان پارسال برای شما ریاضی تجربی رو به صورت کامل درس دادیم، امثال قصد داریم که برای شما تست های آز ...
تست های احتمال (قسمت دوم)

فیلم جلسه 2 - تست های احتمال (قسمت دوم)

 بچه ها تو این قسمت تست های مهم تر و سخت تری رو براتون انتخاب کردیم حتما ببنید و نکته برداری کنید و ...
حل تست های احتمال (قسمت سوم)

فیلم جلسه 3 - حل تست های احتمال (قسمت سوم)

بچه ها براتون ادامه آنالیز و احتمال رو می خوایم شروع کنیم، تو این قسمت سعیم بر اینه که تست هایی رو ب ...
آمار (قسمت اول)

فیلم جلسه 4 - آمار (قسمت اول)

در این جلسه می خواهیم نکات مهم آمار در آزمون های کشوری سال گذشته
آمار (قسمت دوم)

فیلم جلسه 5 - آمار (قسمت دوم)

در این قسمت میخوایم بپردازیم به قسمت دوم نکات و تست های آمار، سعی شده تو این قسمت تست های سخت تری آو ...
تست های تابع (قسمت اول)

فیلم جلسه 6 - تست های تابع (قسمت اول)

تابع مبحث بسیار بزرگ و گسترده ای هست و تست های زیادی هم تو کنکور داره،  تو این قسمت براتون سعی کردیم ...
تست های تابع (قسمت دوم)

فیلم جلسه 7 - تست های تابع (قسمت دوم)

قسنت دوم تابع از سری نکته و تست رو میبینید، تو این قسمت از تابع که قسمت مهم و طولانی هم هست تو کنکور ...
حل تست های تابع(قسمت سوم)

فیلم جلسه 8 - حل تست های تابع(قسمت سوم)

در این قسمت ادامه مثال ها و نکات تابع رو داریم در انتها هم مثال هایی از مثلثات داریم
حل تست هاي مثلثات (قسمت اول)

فیلم جلسه 9 - حل تست هاي مثلثات (قسمت اول)

ىر اين قسمت تست هايي اؤ مثلثات رو ىاريم
حل تست هاي تابع(قسمت چهارم)

فیلم جلسه 10 - حل تست هاي تابع(قسمت چهارم)

قسمت بعدی از سوال های تابع رو می خوام براتون حل کنم ببنید و استفاده کنید
حل تست های مثلثات (قسمت دوم)

فیلم جلسه 11 - حل تست های مثلثات (قسمت دوم)

بچه ها قسمت دوم مثلثات رو می خوام براتون شروع کنیم تو این قسمت سوال های جدید و قشنگی رو براتون حل می ...
حل تست های تابع (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 12 - حل تست های تابع (قسمت پنجم)

تو این قسمت براتون ادامه تابع رو شروع میکنیم به حل مثال ها و تست های بسیار مهم
حل تست های تابع (قسمت ششم)

فیلم جلسه 13 - حل تست های تابع (قسمت ششم)

قسمته دیگه ای از تابع از دنیا سوال و حرفی که تو تابع هست براتون می خوایم مطلبی رو انتخاب کنیم و حل ک ...
حل تست های دنباله (قسمت اول)

فیلم جلسه 14 - حل تست های دنباله (قسمت اول)

بچه ها تو این قسمت می خوایم در مورد دنباله ها صحبت کنیم در مورد شناخت جمله هم گرایی، وا گرایی وادامه ...
حل تست های دنباله (قسمت دوم)

فیلم جلسه 15 - حل تست های دنباله (قسمت دوم)

تو این قسمت براتون ادامه داستان دنباله ها در مفهموم هم گرایی واگرایی کراندار و بی کران می خوایم مطلب ...
حل تست های حد(قسمت اول)

فیلم جلسه 16 - حل تست های حد(قسمت اول)

تو این قسمت نکته و تست می خوام براتون سوالات مهم و قشنگی رو از حد حل کنم 
حل تست های مشتق (قسمت اول)

فیلم جلسه 17 - حل تست های مشتق (قسمت اول)

تو این قسمت می خوام براتون مثال ها و تست های قفشنگی از مبحث مشتق رو حل کنم 
حل تست های کاربرد مشتق

فیلم جلسه 18 - حل تست های کاربرد مشتق

تو این قسمت میخوایم در مورد کاربرد مشتق صحبت کنیم. تمرینای کتاب درسی رو تو این قسمت بررسی میکنیم و ب ...
انتگرال (قسمت اول)

فیلم جلسه 19 - انتگرال (قسمت اول)

بچه ها  می خوایم شروع کنیم نکته و تست انتگرال رو تو این قسمت فرومل های انتگرال و مثال های سراسری چند ...