فیلم ها کارگاه نکته و تست ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) مهدی امینی راد

فیلم جلسه 19 - انتگرال (قسمت اول)

بچه ها  می خوایم شروع کنیم نکته و تست انتگرال رو تو این قسمت فرومل های انتگرال و مثال های سراسری چند سال گذشته رو براتون حل میکنیم 

آرشآرش