فیلم ها صفر تا صد زیست شناسی دهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) جلال موقاری

فیلم جلسه 69 - فصل ششم: از یاخته تا گیاه (قسمت سیزدهم)، گفتار سوم: ساختار گیاهان (قسمت سوم)

این جلسه پای تخته براتون یه دونه جدول درجه یک می کشم بعد رو اون جدول با هم بحث می کنیم می خوایم مقایسه کامل تک لپه ای و دو لپه ای رو در نهان دانه ها رو با هم داشته باشیم نکاتی رو که به خصوص در جلسه قبل تدریس کردم میریزیم تو یه جدول و با هم کلی مرور و نکته می گیم 

فیلم های مرتبط:
تورق سریع زیست شناسی دهم جلال موقاری؛ جلسه 18
کارگاه نکته و تست زیست شناسی دهم جلال موقاری؛ جلسه 18