فیلم ها کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) محمد امین نباخته

فیلم جلسه 61 - فصل چهارم: کاربرد مشتق (قسمت چهارم)، یکنوایی

تو این جلسه کاربرد مشتق رو با بحث یکنوایی توابع ادامه میدیم، راجع به این که چه توابعی صعودی و نزولی هستند و چه ربطی به مشتق داره صحبت می کنیم و تست ها و مثال های زیادی رو ازش حل می کنیم