فیلم ها صفر تا صد هندسه تحلیلی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 38 - فصل چهارم: ماتریس و خواص آن (قسمت سوم)، ترانهادۀ ماتریس

بحث امروزمون اختصاص داره به ماتریس، موضوع ترانهاده کردن ماتریس و ماتریس های متقارن و ماتریس های پادمتقارن و ویژگی هایی که راجع به این نوع ماتریس ها میتونیم با هم دیگه صحبت کنیم.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم