فیلم ها صفر تا صد هندسه تحلیلی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 36 - فصل چهارم: ماتریس و خواص آن (قسمت اول)،مفاهیم اولیه (قسمت اول)

لینک های مستقیم دانلود این فیلم