فیلم ها صفر تا صد زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) عباس راستی بروجنی

فیلم جلسه 32 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت ششم)، گفتار ۱:کروموزوم (قسمت دوم)

از کروموزم های جنسی صحبت می کنیم و چرخه خاته ای رو براتون توضیح میدم که طول زندگی یک یاخته در چرخه یاخته سپری میشه مراحل چرخه یاخته ای که شامل دو قسمت اینتر فاز و تقسیم یاخته ای میشه اونم هم براتون توضیح میدم و پرونده این گفتار رو میبندیم در انتها جلسه هم سعی می کنیم تعدادی سوال حل کنیم 

لینک های مستقیم دانلود این فیلم