فیلم ها صفر تا صد زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) عباس راستی بروجنی

فیلم جلسه 31 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت اول)، گفتار ۱:کروموزوم (قسمت اول)

رسیدیم به فصل ششم تقسیم یاخته ای در این فصل ابتدا سعی می کنم سیمای ظاهری فصل هم براتون بگم خواهیم دید که برای تقسیم یاخته احتیاج به تقسیم هسته و سیتو پلاسم داریم بنابراین درون هسته کروموزوم ها هستند امروز بحثمون رو با کرموزوم آغاز می کنیم و این که یکی از شکل های کروموزوم می تونه تو حالت های از سلول به صورت کروماتین باشه بنابراین تعریف کرماتین رو میگم و این که چگونه کروموزوم تبدیل میشه اجزای کروموزوم رو میگم براتون و در ادامه این که تعداد کروموزوم ها در جانداران مختلف متفاوت هست رو براتون بیان می کنیم 

لینک های مستقیم دانلود این فیلم