فیلم ها صفر تا صد شیمی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) مهدی صنیعی

فیلم جلسه 82 - فصل سوم شیمی پیش: اسیدها و بازها (قسمت دهم)، کربوکسیلیک اسیدها و مقایسۀ قدرت بازی

لینک های مستقیم دانلود این فیلم