فیلم ها صفر تا صد زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) عباس راستی بروجنی

فیلم جلسه 28 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت ششم)، گفتار۳: سومین خط دفاعی (قسمت دوم)

در این جلسه میرسیم به انواع پاسخ های ایمنی بدن که شامل دو نوع پاسخ ایمنی اولیه و ثانویه میشه و تفاوت این دو رو با هم میگم و اکثر زمان این جلسه رو به حل سوالات هفته آموزشی 12 کتاب کار زیست یازدهم اختصاص میدم.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم