فیلم ها صفر تا صد زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) عباس راستی بروجنی

فیلم جلسه 27 - فصل پنجم: ایمنی (قسمت ششم)، گفتار۳: سومین خط دفاعی (قسمت اول)

در این گفتار دفاع اختصاصی رو با همدیگه کار خواهیم کرد که سومین خط دفاعیِ بدن ما هست. در دفاع اختصاصی خواهیم دید که لنفوسیت های B و لنفوسیت های T نقش مهم و اساسی دارند. به تعریف هر کدوم از لنفوسیت های می پردازیم و در نهایت مبحث ساز و کار دفاع اختصاصی هر دو تا لنفوسیت B و T چگونه و است و چگونه باعث نابودی میکروب ها یا عوامل بیماری زا یا حتی یاخته های سرطانی و آلوده به ویروس بدن ما می شوند را خواهم گفت.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم